Nauka Jezyka Włoski Online

ALFABET - Nauka Języka Włoskiego

Alfabet włoski

Bardzo ważnym zagadnieniem na samym początku Twojej przygody z językiem włoskim jest nauka włoskiego alfabetu.

Alfabet włoski składa się z 21 liter.

A oto litery alfabetu włoskiego:

А а

B b

C c

D d

E e

F f

G g

[a]

[bi]

[czi]

[di]

[e]

[effe]

[dżi]

H h

I i

L l

M m

N n

O o

P p

[akka]

[i]

[elle]

[emme]

[enne]

[o]

[pi]

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

Z

[qu]

[erre]

[esse]

[ti]

[u]

[w]

[dzeta]

W języku polskim nie istnieją litery: q i v

Uwaga! Litery alfabetu włoskiego są rodzaju żeńskiego:

la "a", la "bi", la "czi" itd.


Uwagi dotyczące litery Q:

Po literze Q następuje zawsze litera u, wymawiana jest ona wtedy jak w polskim słowie kłoda
przykład w języku włoskim, np. quadro  /kładro/ - obraz, quaderno  /kładerno/ - zeszyt

Informacje na temat litery V:

Kolejna litera, która nie istnieje w języku polskim to litera V – wymawiana jak polskie w
np. voce  /wocze/ - głos

W języku włoskim występuje 5 samogłosek A, E, I, O, U oraz 16 spółgłosek B, C, D, F, G, H, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, Z.

W wyrazach obcego pochodzenia występują ponadto litery takie jak:


j = i lunga;
np. jugoslavo Jugosławianin,
judo

x = iks; 
ex moglie była żona
ex ministro były minister

= i greka.
 Yacht  jacht
Yetti

k = kappa;
np. kulak kułak

w = wu doppia;
 Walter Walter


Warto również zaznaczyć , że w języku włoskim istnieją także akcentowane samogłoski:

  • À, à
  • È, è
  • É, é
  • Ì, ì
  • Ò, ò
  • Ù, ù


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej