CZASY GRAMATYCZNE I TRYBY W JĘZYKU WŁOSKIM

W tej sekcji strony zapoznamy się zagadnieniami dotyczącymi poszczegółnych czasów i trybów występujących w języku włoskim.

CZAS PRZESZŁY DOKONANY (ODLEGŁY) - PASSATO REMOTO W JĘZYKU WŁOSKIM

Konstrukcja zdania w czasie przeszłmy dokonanym - odległym, historycznym (Passato remoto)

  PODMIOT + CZASOWNIK + DOPEŁNIENIE

Zastosowanie czasu Passato Remoto:

1) do mówienia o odległych faktach historycznych , przy czym wskazujemy na konkretną datę, okres czasu

Cristoforo Colombo scoprì l'America nel 1492.

Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w 1942 roku.

Il conflitto terminò nel 1989.

Konflikt zakończył się w 1989 roku.

L’accidente ebbe luogo 45 anni fa. Wypadek miał miejsce 45 lat temu.

Da Vinci finì La Gioconda nel 1478

Da Vinci skończył Giocondę w 1478 roku.


2)
jako literacki odpowiednik passato prossimo (narracje w książkach, prasie), stosowany w języku pisanym np. pracach naukowych

"Lo presero i ferrovieri, e lo tennero qualche tempo alla stazione." (Carlo Levi

Kolejarze wzięli go i zatrzymali jakiś czas na stacji.

"Valeria capì dai miei occhi, afferrò le carte, le intascò, si alzò."(Gina Lagorio)

Waleria zrozumiała po moich oczach, chwyciła papiery, schowała je i wstała.


3) do wyrażania jak sama nazwa wskazuje odległych dokonanych czynności mających miejsce w przeszłości (bez związku z teraźniejszością), do mówienia o wydarzeniach z przeszłości do których mamy obojętny stosunek emocjonalny (są dla nas odległe, nie czujemy z nimi związku)

Vendemmo questa auto tanti anni fa.

Sprzedaliśmy ten samochód wiele lat temu.

La malattia durò 3 mesi.

Choroba trwała 3 miesiące.

Fu una visita molto importante.

To była bardzo ważna wizyta.

Porównanie passato remoto i passto prossimo

passato remoto passato prossimo
brak związku, wpływu na teraźniejszość istnieje związek, wpływ na teraźniejszość
Da bambina ebbi le lezioni di musica.

Da bambina ho avuto le lezioni di musica e adesso sono pianista.

Jako dziecko miałam lekcje muzyki – nie wiemy jaki skutek miało to na dalsze życie. Jako dziecko miałam lekcje muzyki i to spowodowało, że teraz jestem pianistką.- skutek widoczny w teraźniejszości

Uwaga! Warto zuważyć, że po przetłumaczeniu oba zdania brzmią identycznie (miałam) pomimo, że mają inną semantykę.

6) na południu Włoch stosowany zamiennie z passato prossimo

Budowa zdań w czasie Passato remoto

Jak możemy zobaczyć na powyższym schemacie konstrukcji zdań w czasie Passate Remoto składają się one z: podmiotu, czasownika, dopełnienia. Istotnym elementem odróżniającym zdania wyrażone w tym czasie od zdań wyrażonych w innych czasach jest czasownik. Jest to więc czas prosty tj. nie występuje tutaj czasownik posiłkowy, a w poszczególnych osobach stosujemy odpowiednio odmieniony czasownik, zgodnie z jedną z 3 koniugacji na którą wskazuje końcówka bezokolicznika (-are, -ere, -ire). Końcówki stosowane przy regularnej odmianie czasowników przez osoby w czasie Passato Remoto przedstawiono w poniższej tabeli.

 

1 koniugacja -are

2 coniugacja -ere

3 koniugacja -ire

io

-ai

-ei/-etti

-ii

tu

-asti

-esti

-isti

lui/lei

-è/-ette

noi

-ammo

-emmo

-immo

voi

-aste

-este

-iste

loro

-arono

-erono/-ettero

-irono

CZASOWNIKI REGULARNE - ODMIANA

I KONIUGACJA

 

giocare

grać

io

giocai

grałem/am

tu

giocasti

grałeś/aś

lui/lei

giocò

grał/ła

noi

gioammo

graliśmy/łyśmy

voi

giocaste

graliście/łyście

loro, Loro

giocarono

grali/ły

II KONIUGACJA

 

dovere

musieć

io

dovei

musiałem/ałam

tu

dovesti

musiałeś/ałaś

lui/lei

dovè/dovette

musiał/ała

noi

dovemmo

musieliśmy/ałyśmy

voi

doveste

musieliście/ałyście

loro, Loro

doverono/dovettero

musieli/ały

III KONIUGACJA

si 

salire

wspiąć się

io

salii

wspiąłem/ęłam się

tu

salisti

wspiąłeś/ałaś się

lui/lei

salì

wspiął/ęła się

noi

salimmo

wspieliśmy/ełyśmy się

voi

saliste

wspieliście/ełyście się

loro, Loro

salirono

wspieli/eły się

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Niestety istnieje również spora gurpa czasowników odmnieniających się w  Passato Remoto nieregularnie. Typowymi czasownikami należącymi do grupy czasowników nieregularnych są essere - być i avere - mieć. Przykład ich odmiany w Passato Remoto przedstawiono w poniższej tabeli:

 

essere-być

avere-mieć

io

fui

ebbi

tu

fosti

avesti

lui/lei

fu

ebbe

noi

fummo

avemmo

voi

foste

aveste

loro

furono

ebbero

Poniżej przedstawiono kolejną grupę czasowników o nieregularnej odminanie tj. dare - dawać, stare - przebywać, fare - robić:


 

dare-dawać

stare-przebywać, 
miewać się

fare-robić

io

diedi

stetti

feci

tu

desti

steste

facesti

lui/lei

diede

stette

fece

noi

demmo

stemmo

facemmo

voi

deste

steste

faceste

loro

diedero

stettero

fecero

Poza wymienionymi do tej pory czasownikami nieregularnymi wszystkie pozostałe mają nieregularną tylko pierwszą i trzecią osobę liczby pojedynczej oraz trzecią osobę liczby mnogiej. Można by je więc uznać za czasowniki regularne z obocznością, gdyż znając tylko ich pierwszą osobe liczby pojedynczej możemy w łatwy sposób wydedukować pozostałe przypadki przy odmianie przez osoby.

ALGORYTM ODMIANY

1) Od pierwszej osoby liczby pojedynczej odcinamy końcówkę -si i dodajemy końcówkę  -se w celu otrzymania trzeciej osoby liczby pojedynczej
2) Od pierwszej osoby liczby pojedynczej odcinamy końcówkę -si i dodajemy końcówkę -sero w celu otrzymania trzeciej osoby liczby mnogiej
3) Pozostałe osoby liczby pojedynczej (2) i mnogiej (1,3) tworzymyw sposób regularny

 

scendere-schodzić

io

scesi

tu

scendesti

lui/lei

scese

noi

scendemmo

voi

scendeste

loro

scesero

Więdząc już w jaki sposób odmieniamy czasowniki nieregularne (czasowniki z obocznością) oraz to, że najbardziej istotna jest w ich przypadku pierwsza osoba liczby pojedynczej, gdyż na jej podstawie potrafimy podać pełną odmianę czasownika w Passato Remoto, przedstawiamy kilka przykładów takich czasowników wraz z wyróżnionymi ich pierwszymi osobami liczby pojedynczej:

W przypadku czasowników zakończonych na -cere, -gere, -gliere, -gnere, -guere, -rrere, -vere odcinamy -c-, -g-, -gu, -r-, -v-:

bezokolicznik

pierwsza osoba, liczby pojedynczej

tłumaczenie

correre

corsi

biec

dipingere

dipinsi

malować

distinguere

distinsi

odróżnić

emergere

emersi

wyłaniać się

piangere

piansi

płakać

risolvere

risolsi

rozwiązywać

scegliere

scelsi

wybierać

spegnere

spensi

gasić

spingere

spinsi

pchać

togliere

tolsi

zdejmować

vincere

vinsi

wygrywać

volgere

volsi

odwracać


W przypadku czasowników zakończonych na -dere, -rdere, -ndere, -nere odcinamy -d-, -rd-, -nd-, -n-:

bezokolicznik

pierwsza osoba, liczby pojedynczej

tłumaczenie

chiedere

chiesi

pytać, prosić

chiudere

chiusi

zamykać

decidere

decisi

decydować

difendere

difesi

bronić

dipendere

dipesi

zależeć

dividere

divisi

dzielić

nascondere

nascosi

chować

offendere

offesi

obrażać

perdere

persi

tracić, gubić

prendere

presi

brać

ridere

risi

śmiać się

rimanere

rimasi

zostawać

scendere

scesi

schodzić

spendere

spesi

wydawać

uccidere

uccisi

zabijać

CZAS PRZESZŁY DOKONANY - PASSATO PROSSIMO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Czas przeszły dokonany – Passato prossimo

Zastosowanie

Czasu Passato Prossimo stosujemy w następujących sytuacjach:

 • kiedy mówimy o czynnościach, które wydarzyły sie przed chwilą
 • mówiąc o zakończonych czynnościach przeszłych, występujących w obrębie niezakończonego jeszcze okresu czasu
 • kiedy mówimy o czynnościach, które wydarzyły się jedna po drugiej.
 • mówiąc o zakończonych czynnościach przeszłych, których skutki są nadal widoczne w chwili gdy o nich mówimy,

Konstrukcja czasu

Włoski czas przeszły dokonany Passato Prossimo jest czasem złożonym tj. składa się z czasownika posiłkowego (odpowiednio odmienionego) oraz imiesłowu biernego.

Aby skonstruować dowolne zdanie w czasie  Passato Prossimo potrzebujemy najpierw odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy essere "być" lub avere "mieć". Czasownik posiłkowy należy odmienić przez osoby zgodnie z zasadami odmiany w czasie teraźniejszym.

 

essere - być

avere - mieć

io

sono

jestem

ho

mam

tu

sei

jesteś

hai

masz

lui/lei

è

jest

ha

ma

noi

siamo

jesteśmy

abbiamo

mamy

voi

siete

jesteście

avete

macie

loro

sono

hanno

mają

Po czasowniku posiłkowym stawiamy właściwy czasownik wyrażający opisywaną czynność w formie imiesłowu biernego participio passato. W języku włoskim imiesłów bierny dowolnego czasownika tworzymy na podstawie jego bezokolicznika zastępując końcówkę odpowiadającą danej koniugacji według poniższej tabelki.

końcówka bezokolicznika końcówka imiesłowu biernego
-are -ato
-ere -uto
-ire -ito
 • Przykłady tworzenia regularnych imiesłowów biernych:

grać na instrumencie

suonare

suonato

oglądać

guardare

guardato

jeść kolację

cenare

cenato

śpiewać cantare cantato

wierzyć

credere

creduto

rozumieć

capire

capito

chcieć volere voluto

tańczyć

ballare

ballato

W języku włoskim imiesłów bierny participio passato często tworzony jest w sposób nieregularny co jest pewnym utrudnieniem podczas nauki tego języka. W takich przypadkach nie pozostaje nam nic innego jak zapamiętać te dość liczne wyjątki.

Kilka przykładów zdań w czasie passato prossimo:

Ieri sono andata al mare

Wczoraj pojechałam nad morze

La settimana scorsa sono stata dal dentista

W zeszłym tygodniu byłam u dentysty

Ho telefonato mia nonna

Zadzwoniłam do mojej babci

Hai già finito il compito di casa?

Czy już skończyłeś zadanie domowe?

Non ho avuto il tempo

Nie miałem czasu

Barcelona ha vinto

Barcelona wygrała

Tworzenie czasu passato prossimo: czasowniki posiłkowe

Jak już wspomnieliśmy konstrukcja zdań w czasie passato prossimo wymaga użycia odpowiednio odmienionego czasownika posiłkowego essere (być) lub avere (mieć).

Po czasowniku posiłkowym musimy postawić imiesłowu biernego, który opisuje wykonywaną czynność. Na końcu zdania umieszczamy dopełnienie. Całość można zobrazować poniższym schematem:

  Essere/ avere + participio passato + dopełnienie

I przykład:

Sono andata dal dentista.

Poszłam do dentysty.

Warto zauważyć, iż użycie czasownika posiłkowego essere lub avere nie jest sprawą dowolną. Dla zadanego imiesłowu biernego należy użyć odpowiedający mu czasownik posiłkowy. Reguły jakimi kierujemy się w tej kwestii przedstawiono poniżej.

Konstrukcja czasu przeszłego dokonanego z czasownikiem posiłkowym: avere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK AVERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik avere odmieniony w czasie teraźniejszym, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io ho
  2. tu hai
  3. lui, lei ha

  Liczba mnoga
  1. noi abbiamo
  2. voi avete
  3. loro Hanno

Czasownik posiłkowy avere używamy łącznie z następującymi czasownikami konkretnymi (opisującymi czynność, w formie imiesłowu biernego):

1. z wszystkimi czasownikami przechodnimi, tj. czasownikami wymagającymi dodatkowego, bezpośredniego określenia np. czytać (co?) > gazetę, pisać (co?) > egzamin:

czasownik przechodni

dopełnienie bliższe

tłumaczenie

suonare il piano grać na pianinie

ascoltare

la radio

słuchać radio

scrivere

l'esame

pisać egzamin

mangiare

la colazione

jeść śniadanie

vendere

l'auto

sprzedawać auto

parlare

italiano

mówić po włosku

leggere

il giornale

czytać gazetę

bere

il vino

pić wino

2) z tzw. czasownikami ruchu tj. opisującymi zwjawisko ruchu, a nie jego docelowość:

czasownik ruchu tłumaczenie

camminare

chodzić

marciare

maszerować

passeggiare

spacerować

girare

krążyć

ballare

tańczyć

atterrare

lądować

sciare

jeździć na nartach

danzare

tańczyć

decollare

startować

3) również z niektórymi czasownikami nieprzechodnimi tj. takimi, które nie posiadają dopełnienia bliższego. Najczęściej spotykane czasowniki tego typu zestawiono w poniższej tabeli:

czasownik nieprzechodni tłumaczenie czasownik nieprzechodni tłumaczenie

pensare

myśleć

promettere

obiecywać

credere

wierzyć

piangere

płakać

pranzare

jeść obiad

tacere

milczeć

lavorare

pracować

ridere

śmiać się

permettere

pozwalać

parlare

rozmawiać

viaggiare

podróżować

rinunciare

rezygnować

ringraziare

dziękować

soffrire

cierpieć

telefonare

telefonować

gridare

krzyczeć

cenare

jeść kolację

smettere

przestawać

dormire

spać

rifiutare

odmawiać

Bazując na przedstawionych powyżej przypadkach stosowania czasownika posiłkowego avere, poniżej podajemy przykłady pełnej odmiany czasowników przez osoby w czasie przeszłym dokonanym:

 

guardare - oglądać

vedere - widzieć

partire - odjeżdżać

io

ho guardato

ho veduto

ho partito

tu

hai guardato

hai veduto

hai partito

lui/lei

ha guardato

ha veduto

ha partito

noi

abbiamo guardato

abbiamo veduto

abbiamo partito

voi

avete guardato

avete veduto

avete partito

loro

hanno guardato

hanno veduto

hanno partito

Przykład konstrukcji zdania w czasie przeszłym dokonanym

  Noi abbiamo mangiato il pranzo - Zjedliśmy obiad.

  1. PODMIOT:  Noi (my)
  2. CZASOWNIK POSIŁKOWY avere (odmieniony w czasie teraźniejszym, liczba mnoga, 1 osoba): abbiamo
  3. IMIESŁÓW BIERNY (PARTICIPIO PASSADO) CZASOWNIKA
  mangiare: mangiato
  4. DOPEŁNIENIE
  :
  il pranzo


Konstrukcja czasu przeszłego dokonanego z czasownikiem posiłkowym: essere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik posiłkowy essere odmieniony w czasie teraźniejszym, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io sono
  2. tu sei
  3. lui, lei è

  Liczba mnoga
  1. noi siamo
  2. voi siete
  3. loro sono

Czasownik posiłkowy essere używamy łącznie z następującymi czasownikami konkretnymi (opisującymi czynność, w formie imiesłowu biernego):

1) z czasownikami zwrotnymi (tj. takimi które zawierają "się" np. myć się, czesać się)

czasowniki zwrotne tłumaczenie
spogliarsi rozbierać się
lavarsi

myć się

radersi golić się
vestirsi ubierać się

pettinarsi

czesać się

vedersi

widzieć się

vergognarsi

wstydzić się


2) z większością czasowników nieprzechodnich. Czasowniki nieprzechodnie możemy dodatkowo podzielić na dwie grupy: czasowniki statyczne i czasowniki zmiany stanu. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów do każdej z wymienionych grup czasowników nieprzechodnich:

- czasowniki statyczne:

czasowniki statyczne tłumaczenie
rimanere zostawać
essere

być

stare przebywać

esistere

istnieć

restare

zostawać

- czasowniki zmiany stanu:

czasowniki zmiany stanu tłumaczenie
nascere narodzić się
crescere rosnąć
diventare stawać się
invecchiare starzeć się
morire umierać
ingrassare

przytyć

dimagrire

schudnąć

2) z większość czasowników ruchu (tutaj w odróżnieniu od czasownika posiłkowego avere istotne jest osiągnięcie celu, a nie saom poruszanie się):

czasownik ruchu tłumaczenie
uscire wychodzić
partire wyjeżdżać
tornare wracać
fuggire uciekać
scappare uciekać
giungere dotrzeć

venire

przychodzić

arrivare przyjeżdżać

entrare

wchodzić

Uwaga!!!
Imiesłów bierny (participio passato) w przypadku występowania łącznie z czasownikiem posiłkowym essere zmienia końcówkę w zależności od kontekstu zdania, a dokładniej liczby (pojedynczej/mnogiej) i rodzaju (żeński/ męski).

Przypadki odmiany imiesłowów biernych występujących łącznie z essere dla rodzaju męskiego w 3 koniugacjach (-are, -ere, -ire):

 

andare - jechać

giungere - dotrzeć

fuggire - uciekać

io

sono andato

sono giunto

sono fuggito

tu

sei andato

sei giunto

sei fuggito

lui/lei

è andato

è giunto

è fuggito

noi

siamo andati

siamo giunti

siamo fuggiti

voi

siete andati

siete giunti

siete fuggiti

loro

sono andati

sono giunti

sono fuggiti

Przypadki odmiany imiesłowów biernych występujących łącznie z essere dla rodzaju żeńskiego w 3 koniugacjach (-are, -ere, -ire):

 

andare - jechać

giungere - dotrzeć

fuggire - uciekać

io

sono andata

sono giunta

sono fuggita

tu

sei andata

sei giunta

sei fuggita

lui/lei

è andata

è giunta

è fuggita

noi

siamo andate

siamo giunte

siamo fuggite

voi

siete andate

siete giunte

siete fuggite

loro

sono andate

sono giunte

sono fuggite

Na podstawie powyższych przykładów możemy wyciągnąć następujący wniosek co do końcówek imiesłowy biernego w zależności od liczby w jakiej występuje podmiot i rodzaju rzeczownika:

  1. LICZBA POJEDYNCZA, RODZAJ MĘSKI:  –o , np. sono andato al mare = pojechałem nad morze
  2. LICZBA POJEDYNCZA, RODZAJ ŻEŃSKI: –a , np. sono andata al mare = pojechałam nad morze
  3. LICZBA MNOGA, RODZAJ MĘSKI: –i , np. sono andati al mare = pojechali nad morze
  4. LICZBA MNOGA, RODZAJ ŻEŃSKI: –e , np. sono andate al mare = pojechały nad morze

Przykład konstrukcji zdania w czasie przeszłym dokonanym

  Loro sono andati in montagna - Oni pojechali w góry.

  1. PODMIOT:  Loro (oni)
  2. CZASOWNIK POSIŁKOWY essere (odmieniony w czasie teraźniejszym, liczba mnoga, 3 osoba): sono
  3. IMIESŁÓW BIERNY (PARTICIPIO PASSADO) CZASOWNIKA
  andare: andati
  4. DOPEŁNIENIE
  :
  in montagna

Konstrukcja czasu przeszłego dokonanego z czasownikiem zwrotnym

W przypadku konstrukcji w języku włoskim zdania w czasie przeszłym dokonanym, w którym występuje czasownik zwrotny należy jako czasownik posiłkowy używać essere zgodnie z wymienionymi powyżej zasadami użycia czasowników posiłkowych.

  PODMIOT + ZAIMEK ZWROTNY + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Poniżej przedstawiamy przykłady odmiany czasowników zwrotnych w czasie passato prossimo ( "lavarsi " - "myć sie", "svegliarsi – budzić się"). Warto zwrócić uwagę, że odmienianie "się" wędruje przed czasownik posiłkowy essere (również odpowiednio odmieniony), natomiast koncówka imiesłowu biernego powinna być odpowiedniu uzgodniona co do liczby (pojedynczej/mnogiej) i rodzaju (męski/żeński).

  Liczba pojedyncza

  io mi sono lavato/a
  tu ti sei lavato/a
  lui, lei, Lei si è lavato/a
  Liczba mnoga

  noi ci siamo lavati/e
  voi vi siete lavati/e
  loro, Loro si sono lavati/e

  Liczba pojedyncza

  io mi sono svegliato/a
  tu ti sei svegliato/a
  lui, lei, Lei si è svegliato/a
  Liczba mnoga

  noi ci siamo svegliati/e
  voi vi siete svegliati/e
  loro, Loro si sono svegliati/e

Przykład konstrukcji zdania w czasie przeszłym dokonanym z czasownikiem zwrotnym

  Ci siamo innamorati a prima vista. - Zakochaliśmy się w sobie od pierwszego wejrzenia.

  1. PODMIOT:  Noi (my) - pominięte
  2. ODMIENIONY ZAIMEK ZWROTNY "się" CZASOWNIKA ZWROTNEGO innamorarsi: ci
  2. CZASOWNIK POSIŁKOWY essere (odmieniony w czasie teraźniejszym, liczba mnoga, 2 osoba): siamo
  3. IMIESŁÓW BIERNY (PARTICIPIO PASSADO) CZASOWNIKA
  innamorarsi: innamorati
  4. DOPEŁNIENIE
  :
  a prima vista


  Mi sono svegliato Alle 8:30. - Obudziłem się o 8:30.

  1. PODMIOT:  Io (Ja) - pominięte
  2. ODMIENIONY ZAIMEK ZWROTNY "się" CZASOWNIKA ZWROTNEGO svegliarsi: mi
  2. CZASOWNIK POSIŁKOWY essere (odmieniony w czasie teraźniejszym, liczba pojedyncza, 1 osoba): sono
  3. IMIESŁÓW BIERNY (PARTICIPIO PASSADO) CZASOWNIKA
  svegliarsi: svegliato
  4. DOPEŁNIENIE
  :
  Alle 8:30  Więcej przykładów odmiany czasowników zwrotnych w czasie passato prossimo:

  Ti sei alzato? - Wstałeś?
  Si sono innamorati. - Zakochali się.
  Ci siamo lavati - Umyliśmy się.
  Mi sono pettinata. - Uczesałam się.

UWAGA!!!
Zwróć uwagę, że zaimek zwrotny "się" występujący w przypadku czasowników zwrotnych, w języku włoskim ulega odmianie przez osoby! Podczas gdy w języku polskim w każdej osobie ma on to samo znaczenie, poprostu: "się".

Konstrukcja przeczeń w czasie przeszłym dokonanym

Do konstrukcji zdań przeczących używamy partykuły przeczącej "non"  . Jeżeli tworzone zdanie zawiera czasownik zwrotny to w takiej sytuacji partykuła "non"  wędruje przed zaimek zwrotny "się". W ogólności partykułę przeczącą umieszczamy pomiędzy podmiotem, a czasownikiem posiłkowym.

  Non si è alzato alle sette ma alle nono di mattina. - Nie obudził się o siódmej, ale o dziewiątej rano.


Określniki czasu stosowane w czasie passato prossimo:

  Quell'estate - tamtego lata
  L'anno scorso
   - w zeszłym roku
  Il mese scorso - zeszłym miesiącu
  La settimana scorsa - w zeszłym tygodniu
  Una settimana fa - tydzień temu
  Domenica scorsa - w zeszłą niedzielę
  Tre giorni fa
   - trzy dni temu
  Quel giorno - tamtego dnia
  L'altroieri
   - przedwczoraj
  Ieri mattina - wczoraj rano
  Ieri pomeriggio - wczoraj popołudniu
  Un'ora fa - godzinę temu


Autor Tekstu: Natalia Rzepka

CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY - IMPERFETTO - GRAMATYKA JĘZYK WŁOSKI

Konstrukcja zdania w czasie przeszłym niedokonanym (Imperfetto)

   PODMIOT + CZASOWNIK + DOPEŁNIENIE

Zastosowanie czasu przeszłego niedokonanego:

1) mówiąc o niezakończonych czynnościach przeszłych, w okresie ich wykonywania (nie widzimy momentu rozpoczącia/zakończenia)

Sei mesi fa ero ancora in Berlin.

6 miesiecy temu byłem jeszcze w Berlinie.

Due giorni fa alle 11 di mattina mia madre faceva il bucato.

Dwa dni temu o 11 rano moja mama robiła pranie.

Oggi guardavo la TV

Dziś oglądałem telewizję.

Allora giocavo al computer.

Wtedy grałem na komputerze.

In quel momento stavo per uscire

W tamtym momencie zbierałem sie do wyjscia.

2) kiedy chcemy wyrazić długą czynność przerwaną przez inną zdecydowanie krótszą czynność,

3) do opisu stanów fizycznych i psychicznych, mających miejsce w przeszłości,

4) podczas opisów wydarzeń mających miejsce w przeszłości

Era una notte indimenticabile.

To była niezapomniana noc

Il treno era pieno di gente.

Pociąg był pełen ludzi.

Il sole brillava fortemente e gli uccelli cantavano .

Słońce świeciło mocno i ptaki śpiewały.

Due giorni faceva caldo e c’era il vento debole.

Dwa dni temu było ciepło i wiał delikatny wiatr.

 

5) do wyrażania współbieżnych czynności przeszłych, tj. trwających równolegle w przeszłości

Marco guardava la Tv e Giorgio faceva colazione.

Marco oglądał telewizję a Giorgio robił śniadanie.

Mentre guidava la macchina, ascoltava la radio.

Podczas gdy jechał autem, słuchał radia.

Sempre mentre era nervoso, fumava le sigarette.

Zawsze gdy był zdenerwowany, palił papierosy.

Mentre andava in bici, ammirava il paesaggio.

Podczas gdy jeździł rowerem, podziwiał krajobrazy.

Faceva la doccia e cantava nello stesso tempo.

Brał prysznic i śpiewał w tym samym czasie.

6) w celu przedstawienia czynności, które regularnie powtarzały się w przeszłości,

Da giovane Antonio andava spesso in montagna.

W młodości Antonio jeździł często w góry.

A scuola Giovanna rispondeva a tutte le domande dell’insegnante.

W szkole Joanna odpowiadała na wszystkie pytania nauczyciela.

Durante il nostro soggiorno in Grecia andavamo sempre a spiaggia.

W czasie naszego pobytu w Grecji chodziliśmy zawsze na plażę.

Quando ero piccolo giocavo spesso a calcio.

Kiedy byłem mały grałem często w piłkę.

Konstrukcja czasu przeszłego niedokonanego (Imperfetto)

Jak przedstawiono na powyższym schemacie, zdanie w czasie Imperfetto składa się z podmiotu, czasownika i dopełnienia. Najistotniejszą częścią tej konsrukcji pozwalającą różnicować nam zdania wyrażone w tym czasie od zdań wyrażonych w innych czasach jest fragment schemtu dotyczący czasownika. W czasie Imperfetto ten właśnie czasownik jest odmieniany odpowiednio przez osoby. Jak wiemy w języku włoskim istnieją 3 koniugacje czasowników. Przynależność danego czasownika do danej koniugacji (danego schematu odmiany) jest określana na podstawie końcówki jego formy bezokolicznikowej -are, -ere, -ire. Podczas odmiany czasowników w czasie Imperfetto odcinamy wspomniane końcówki bezokoliczników otrzymując tzw. temat czasownika. Następnie w zależności od koniugacji do której przynależy czasownik doklejamy w poszczególnych osobach końcówki zgodne z poniższą tabelą:

 

-are

-ere

-ire

io

-avo

-evo

-ivo

tu

-avi

-evi

-ivi

lui/lei

-ava

-eva

-iva

noi

-avamo

-evamo

-ivamo

voi

-avate

-evate

-ivate

loro

-avano

-evano

-ivano

I KONIUGACJA

 

giocare

grać

io

giocavo

grałem

tu

giocavi

grałeś

lui/lei

giocava

grał

noi

giocavamo

graliśmy

voi

giocavate

graliście

loro

giocavano

grali

II KONIUGACJA

 

correre

biegać

io

correvo

biegałem

tu

correvi

biegałeś

lui/lei

correva

biegał

noi

correvamo

biegaliśmy

voi

correvate

biegaliście

loro

correvano

biegali

III KONIUGACJA

sentire

czuć

io

sentivo

czułem

tu

sentivi

czułeś

lui/lei

sentiva

czuł

noi

sentivamo

czuliśmy

voi

sentivate

czuliście

loro

sentivano

czuli

Uwaga! Aby ułatwić sobie naukę odmiany czasowników w czasie Imperfetto, w poszczególnych koniugacjach zwróć uwagę na zgoność pierwszych liter końcówek bezokoliczników (-are, -ere, -ire) i końcówek dodawanych do tematu czasownika podczas odmiany.

Nie wszystkie czasowniki w języku włoskim odmieniają się w czasie przeszłym niedokonanym w podany powyżej, regularny sposób. Istnieją czasowniki, których odmiana przez osoby jest nieregularna. Jednym z najistotniejszych, a zarazem najbardziej chyba nieregularnym czasownikiem jest  essere (być). Jego nieregularna odmiana w czasie Imperfetto wygląda następująco: 

 

essere

być

io

ero

byłem

tu

eri

byłeś

lui/lei

era

był

noi

eravamo

byliśmy

voi

eravate

byliście

loro

erano

byli

Wiele czasowników, które pozornie wydają się być nieregularne tak naprawdę odmienia się w regularny sposób, a nieregularne są jedynie ich formy bezokolicznikowe. Czasowniki o których mowa posiadają odpowiednik bezokolicznika w języku łacińskim z końcówką (-are, -ere, -ire) i odmieniają się zgodnie z przedstawionym wyżej schematem w koniugacji określonej przez końcówkę łacińskiego bezokolicznika. (tak jakbyśmy odmieniali czasownik łaciński). Przykładem czasownika należącego do tej grupy jest bere - pić. Jego łaciński odpowiednik to bevere. Widzimy, że w tym przypadku mamy do czynienia z II koniugacją (-ere), a tematem jest bev-.

 

bere

pić

io

bevevo

piłem

tu

bevevi

piłeś

lui/lei

beveva

pił, piła

noi

bevevamo

piliśmy

voi

bevevate

piliście

loro

bevevano

pili

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku czasownika dire - mówić. Jego łaciński odpowiednik to dicere. Widzimy, że jest to czasownik przynależny również do II koniugacji (-ere), który posiada temat dic-.

 

dire

mówić

io

dicevo

mówiłem

tu

dicevi

mówiłeś

lui/lei

diceva

mówił, mówiła

noi

dicevamo

mówiliśmy

voi

dicevate

mówiliście

loro

dicevano

mówili

Kolejnym przedstawionym przykładem nieregularnego czasownika w czasie Imperfetto jest fare - robić. Jego łaciński odpowiednik to facere. Czasownik również przynależy do II koniugacji (-ere) oraz posiada temat fac-.

 

fare

robić

io

facevo

robiłem

tu

facevi

robiłeś

lui/lei

faceva

robił, robiła

noi

facevamo

robiliśmy

voi

facevate

robiliście

loro

facevano

robili

Przykłady zdań w czasie przeszłym niedokonanym (Imperfetto)

  Il 10 luglio avevo un lavoro.
  10 lipca miałem pracę.

  Quando era a Bologna lavorava e studiava.
  Kiedy była w Boloni pracowała i uczyła się.
  Mia madre cucinava, mentre mio padre leggeva il giornale.
  Moja mama gotowała, podczas gdy mój tata czytał gazetę.
  Lui non sapera una parola d’italiano.
  On nie znał ani słowa po włosku
  .
  Il sabato andavamo sempre in discoteca.
  W soboty chodziliśmy zawsze na dyskotekę.
  Ieri sera ero molto felice!
  Wczoraj byłem bardzo szczęśliwy!

Określniki używane w czasie Imperfetto:

  Mentre - podczas gdy
  Da bambino – jak byłem dzieckiem
  Allora – wtedy
  Quando - kiedy
  Sempre - zawsze
  Mai - nigdy, tylko wtedy gdy czynność nie ma związku z teraźniejszością.


  A scuola Anita faceva sempre gli stessi errori
  W szkole Anita popełnia zawsze te same błędy.

  Uwaga!
  Gdy istnieje związek z teraźniejszością, należy użyć czasu Passato Prossimo:

  Dina è sempre stata cosi.
  Zawsze taka była (i jest również teraz)

Autor Tekstu: Natalia Rzepka

CZAS PRZYSZŁY PROSTY - FUTURO SEMPLICE - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

W języku włoskim możemy wyróżnić dwa czasy przyszłe. Są to

 • FUTURO SEMPLICE - Czas Przyszły Prosty
 • FUTURO ANTERIORE - Czas Przyszły Uprzedni (Złożony)

W bieżącym artykule zajmiemy się włoskim czasem przyszłym prostym. Czas przyszły uprzedni zostanie omówiony w oddzielnym artykule.

Czas Przyszły Prosty – Futuro Semplice

Konstrukcja zdań w czasie przyszłym prostym

Na poniższym schemacie przedstawiamy sposób konstrukcji zdań we włoskim czasie przyszłym prostym. Jak widzimy zdania w tym czasie wyrażane są poprzez zastosowanie odpowiednio odmienionego czasownika, nie stosuje się natomiast żadnych dodatkowych czasowników posiłkowych jak ma to miejsce w czasach złożonych.

  PODMIOT + CZASOWNIK + DOPEŁNIENIE

Zastosowanie czasu Futuro Semplice

Teraz zajmiemy się przypadkami użycia czasu przyszłego prostego (Futuro semplice) w języku włoskim. Czas ten generalnie stosujemy do wyrażania czynności, która ma się wydarzyć w przyszłości, więcej szzczegółów odnośnie specyfiki zastosowania tego czasu podajemy w postaci poniższej listy. Tak więc czas Futuro semplice stosujemy:

1) do wyrażenia czynności, które mają się odbyć w przyszłości,

Domani andrò al teatro.

Jutro pójdę do teatru.

Sabrina verrà tra due giorni.

Sabrina przyjedzie za 2 dni.

2) do wyrażania naszych przypuszczeń co do przyszłych zdarzeń, mówienia o czymś w sposób przybliżony , stawiania prognoz w odniesieniu do przyszłości:

Secondo me sarai molto felice

Według mnie będziesz bardzo szczęśliwy.

Sono sicura che non ti comporterai così mai più.

Jestem pewna, że już się tak nie zachowasz.

L’inverno sarà molto freddo e lungo in Europa centrale.

Zima będzie bardzo zimna i długa w środkowej Europie.

Domani il tempo saranno bellissimo

Jutro pogoda będzie piękna.

3) do formułowania naszych planów odnośnie przyszłości

Il meso prossimo imparerò a guidare la macchina.

W następnym miesięcy nauczę się jeździć autem.

Da domani studierò per esame.

Od jutra uczę się na egzamin.

Questa settimana  andremo in montagna.

W tym tygodniu pojedziemy w góry.

La sera giocheremo a tennis.

Wieczorem pogramy w tenisa.

Domani telefoneremo a nostri genitori.

Jutro zadzwonimy do naszych rodziców.

4) do mówienia o naszych wątpliwościach oraz do przyzwalania komuś na coś, do wyrażania niepewności w odniesieniu do tego co się dzieje w teraźniejszości

Che ore sono? Non so, ma saranno le nove.

Która godzina? Nie wiem, ale będzie gdzieś dziewiąta.

Anna avrà dei problemi.

Anna pewnie ma jakies problemy.

Non preoccuparti. Non sarà niente, un po’ di raffreddore.

Nie martw się. to na pewno nic poważnego, tylko przeziębienie.

Il bambino ha la febbre. Che cosa avrà?

Dziecko ma gorączkę. Co mu może być?

Dove è Andrea? Sarà al bar?

Gdzie jest Andrea? pewnie jest w barze.

Costerà sui cinquanta milioni.

Powinien kosztowac około 50 milionów.

5) do wydawania komuś rozkazów , kierowania w czyjąś stronę próśb, składania komuś obietnic

Domani cominceremo a fare questo progetto.

Jutro zaczniemy robić ten projekt.

Se non vuoi farlo, noi andremo insieme.

Jeśli nie chcesz tego robić, pojedziemy razem.

Marco promette che non lo farà ancora una volta.

Marek obiecuje, że już tego nie zrobi.

Alzerai subito!

Wstawaj natychmiast!

Mangerai tutta la cena!

Zjesz całą kolację!

Budowa zdań w czasie przyszłym prostym

Jak możemy zobaczyć na powyższym schemacie konstrukcji zdań w czasie Futuro Semplice, składają się one z: podmiotu, czasownika, dopełnienia. Istotnym elementem odróżniającym zdania wyrażone w tym czasie od zdań wyrażonych w innych czasach jest czasownik. Jest to więc czas prosty tj. nie występuje tutaj czasownik posiłkowy, a w poszczególnych osobach stosujemy odpowiednio odmieniony czasownik, zgodnie z jedną z 3 koniugacji na którą wskazuje końcówka bezokolicznika (-are, -ere, -ire). Końcówki stosowane przy regularnej odmianie czasowników przez osoby w czasie Futuro Semplice przedstawiono w poniższej tabeli.

 

1 koniugacja
-are

2 koniugacja
-ere

3 koniugacja
-ire

io

-erò

-erò

-irò

tu

-erai

-erai

-irai

lui/lei

-erà

-erà

-irà

noi

-eremo

-eremo

-iremo

voi

-erete

-erete

-irete

loro

-eranno

-eranno

-iranno

CZASOWNIKI REGULARNE - ODMIANA

I KONIUGACJA

 

guardare

oglądać

io

guarderò

pooglądam

tu

guarderai

pooglądasz

lui/lei

guarderà

poogląda

noi

guarderemo

pooglądamy

voi

guarderete

pooglądacie

loro

guarderanno

pooglądają

II KONIUGACJA

 

sedere

siedzieć

io

sederò

usiądę

tu

sederai

usiądziesz

lui/lei

sederà

usiądzie

noi

sederemo

usiądziemy

voi

sederete

usiądziecie

loro

sederanno

usiądą

III KONIUGACJA

 

partire

wyjeżdżać

io

partirò

wyjadę

tu

partirai

wyjedziesz

lui/lei

partirà

wyjedzie

noi

partiremo

wyjedziemy

voi

partirete

wyjedziecie

loro

partiranno

wyjadą

Uwaga! Zauważ, że końcówki występujące podczas odmiany przez osoby w pierwszej i drugiej koniugacji rozpoczynają się od -e-, natomiast końcówki podczas odmiany w trzeciej koniugacji zaczynają się od -i-

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Niestety istnieje również spora gurpa czasowników odmnieniających się w  Futuro Semplice nieregularnie. Typowymi czasownikami należącymi do grupy czasowników nieregularnych są essere - być i avere - mieć. Przykład ich odmiany w  Futuro Semplice przedstawiono w poniższych tabelach. Innymi popularnymi czasownikami nieregularnymi są: andare, avere, bere, cadere, dare, dovere, essere, fare, potere, rimanere, sapere, vedere, venire, volere

Odmiana czasownika nieregularnego essere:

 

essere

być

io

sarò

będę

tu

sarai

będziesz

lui/lei

sarà

będzie

noi

saremo

będziemy

voi

sarete

będziecie

loro

saranno

będą

Odmiana czasownika nieregularnego avere- mieć

 

avere

mieć

io

avrò

będę mieć

tu

avrai

będziesz mieć

lui/lei

avrà

będzie mieć

noi

avremo

będziemy mieć

voi

avrete

będziecie mieć

loro

avranno

będą mieć

CZASOWNIKI Z OBOCZNOŚCIĄ -a

Pośród czasowników odmieniających się w sposób nieregularny w Futuro Semplice możemy wyróżnić 3 czasowniki należące do 1 koniugacji (-are), które pomimo, że zaliczane są do czasowników nieregularnych tak naprawdę odmieniają się z zachowaniem pewnej regularności tj. w końcówkach występujących przy regularnej odmianie pierwsza litera -e zastępowana jest literą -a. Poniższa tablelka przedstawia tą oboczność:

io

-arò

tu

-arai

lui/lei

-arà

noi

-aremo

voi

-arete

loro

-aranno

Poniżej przykład odmiany wspomnianych czasowników: dare, fare, stare.


dare - dawać

fare - robić

stare - przebywać, 
miewać się

io

darò

farò

starò

tu

darai

farai

starai

lui/lei

darà

farà

starà

noi

daremo

faremo

staremo

voi

darete

farete

starete

loro

daranno

faranno

staranno

CZASOWNIKI Z OBOCZNOŚCIĄ (odcięcie początkowego -e-)

Istnieje również spora grupa czasowników nieregularnych, w przypadku których możemy wyróżnić oboczność polegającą na odrzuceniu początkowej litery -e- w regularnych końcówkach. W takim przypadku końcówki będą przyjmowały postać jak w poniższej tabelce.

io

-rò

tu

-rai

lui/lei

-rà

noi

-remo

voi

-rete

loro

-ranno

Do tej grupy czasowników nieregularnych należą min.:

 

andare

vedere

dovere

potere

io

andrò

vedrò

dovrò

potrò

tu

andrai

vedrai

dovrai

potrai

lui – lei

andrà

vedrà

dovrà

potrà

noi

andremo

vedremo

dovremo

potremo

voi

andrete

vedrete

dovrete

potrete

loro

andranno

vedranno

dovranno

potranno


CZASOWNIKI Z OBOCZNOŚCIĄ -rr-

Kolejna grupa czasowników nieregularnych posiada tak naprawdę regularną odmianę z obocznością  -rr-. Oboczność ta polega na odcięciu początkowego -e-, a następnie na podwajaniu  -r- w regularnych końcówkach. Poniższa tabela wymienia utworzone w ten sposób końcówki przypisane poszczególnym osobą.

io

-rrò

tu

-rrai

lui/lei

-rrà

noi

-rremo

voi

-rrete

loro

-rranno

Przykładem czasownika odmieniającego się według powyższej zasady jest: bere


bere - pić

io

berrò

tu

berrai

lui/lei

berrà

noi

berremo

voi

berrete

loro

berranno

CZASOWNIKI Z OBOCZNOŚCIĄ (odcinanie końcowej litery -l lub -n od tematu)

Istnieje również grupa nieregularnych czasowników w których stosujemy końcówki jak w wymienionej wcześniej grupie czasowników z obocznością -rr- (podwajanie głoski -r-) oraz dodatkowo odcinamy od ich tematu ostatnią literę  -l- lub -n- .

Typowymi przykładami takich czasowników są: volere, rimanere, tenere, venire. 

volere - chcieć

rimanere - zostawać

tenere - trzymać

venire - przychodzić

io

vorrò

rimarrò

terrò

verrò

tu

vorrai

rimarrai

terrai

verrai

lui/lei

vorrà

rimarrà

terrà

verrà

noi

vorremo

rimarremo

terremo

verremo

voi

vorrete

rimarrete

terrete

verrete

loro

vorranno

rimarranno

terranno

verranno

PRZYKŁADOWE ZDANIA W CZASIE FUTURO SEMPLICE

  Fra poco finirai gli studi.
  Wkrótce ukończysz studia.

  La settimana prossimo andremo al mare.
  W przyszłym tygodniu pojedziemy nad morze.

  Domani andrò alla banca.
  Jutro pójdę do banku.

  Venerdì sera verrano gli nostri amici.
  W piątkowy wieczór przyjadą nasi przyjaciele.

CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY / UPRZEDNI - FUTURO ANTERIORE - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Tematem tego artykuły będzie kolejny włoski czas przyszły: Futuro Anteriore (Czas Przyszły Uprzedni). Jest on czasem złożonym tj. podczas budowy zdań w tym czasie będziemy stosować czasownik posiłkowy.

Zastosowanie czasu Futuro Anteriore

Na początek zapoznamy się z sytuacjam w których stosujemy włoski czas przyszły uprzedni: Futuro Anteriore. Czas ten używamy jedynie w zdaniach podrzędnych. Za pomocą czasu Futuro Anteriore możemy wyrazić:

1) czynność przyszłą dokonaną, która poprzeda bezpośrednio inną czynność mającą się wydarzyć w przyszłości (w czasie Futuro Semplice lub Imperativo)

  Dopo che sarò andata al lavoro, farò colazione.
  Po tym jak przyjadę do pracy, zjem śniadanie.

  Appena saremo tornati, andremo a dormire.
  Jak tylko wrócimy to pójdziemy spać.

2)  przypuszczenia dotyczącego przeszłości

Konstrukcja zdań w czasie przyszłym uprzednim (Futuro Anteriore)

Jak już wspomnieliśmy we wstępie Futuro Anteriore (Composto) jest to włoski czas przyszły złożony. Oznacza to, że podczas konstrukcji zdań w tym czasie oprócz czasownika konkretnego opisującego daną czynność będziemy dodatkowo stosować czasownik posiłkowy. Podobnie jak w innych włoskich czasach złożonych czasownikiem posiłkowym będzie odpowiednio odmieniony czasownik essere - być lub avere - mieć. Tak więc do utworzenia zdania w czasie Futuro Anteriore potrzebujemy następujących elementów:

1) czasownika posiłkowego essere - być lub avere - mieć odmienionego zgodnie z zasadami odmiany czasu futuro semplice.

 

essere - być

avere - mieć

io

sarò

avrò

tu

sarai

avrai

lui/lei

sarà

avrà

noi

saremo

avremo

voi

sarete

avrete

loro

saranno

avranno

2) imiesłowy biernego utworzonego od czasownika konkretnego opisującego wyrażaną w tym czasie czynność. Zasady tworzenia imiesłowy biernego są analogiczne jak w przypadku innych czasów złożonych tj. patrzymy na końcówkę czasownika w bezokoliczniku (-are, -ere, -ire) i zastępujemy ją zgodnie z poniższą tabelką.

końcówka bezokolicznika końcówka imiesłowu biernego
-are -ato
-ere -uto
-ire -ito

Przykłady tworzenia regularnych imiesłowów biernych:

grać na instrumencie

suonare

suonato

oglądać

guardare

guardato

jeść kolację

cenare

cenato

śpiewać cantare cantato

wierzyć

credere

creduto

rozumieć

capire

capito

chcieć volere voluto

tańczyć

ballare

ballato

Uwaga! W wielu przypadkach imiesłów bierny participio passato tworzony jest jednak w sposób nieregularny.

Przykładowe Zdania w Czasie Futuro Anteriore

  Appena avrò finito di studiare telefonerò a Marco.
  Jak tylko skończe się uczyć , to zadzwonię do Marka.


  Non appena  avrò dato l’ultimo esame, partirò per Italia.
  Jak tylko zdam ostatni egzamin, pojadę do Włoch.


  Dopo che avrò mangiato il dolce, mangerò il gelato.
  Po tym jak zjem ciasto, zjem lody.


  Lavorerò finche avrò finito.
  Będę pracował dopóki skończę.


  Riparleremo del tuo viaggio quando sarai stata dal medico.
  Porozmawiamy o twojej podróży jak wrócisz od lekarza.

Konstrukcja zdań w czasie przyszłym uprzednim z użyciem czasownika posiłkowego avere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK AVERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik avere odmieniony w czasie Futuro semplice, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io avrò
  2. tu avrai
  3. lui, lei avrà

  Liczba mnoga
  1. noi avremo
  2. voi avrete
  3. loro avranno

skoro już wiemy jak odmienić czasownik avere w czasie przyszłym, to najwyższy czas przejść do pełnej odmiany wraz z imiesłowem biernym od czasownika głównego:

 

guardare - oglądać

mantenere - utrzymać

dimagrire - schudnąć

io

avrò guardato

avrò mantenuto

avrò dimagrito

tu

avrai guardato

avrai mantenuto

avrai dimagrito

lui/lei

avrà guardato

avrà mantenuto

avrà dimagrito

noi

avremo guardato

avremo mantenuto

avremo dimagrito

voi

avrete guardato

avrete mantenuto

avrete dimagrito

loro

avranno guardato

avranno mantenuto

avranno dimagrito

Konstrukcja zdań w czasie przyszłym uprzednim z użyciem czasownika posiłkowego essere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik essere odmieniony w czasie Futuro semplice, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io sarò
  2. tu sarai
  3. lui, lei sarà

  Liczba mnoga
  1. noi saremo
  2. voi sarete
  3. loro saranno

Odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy essere używamy łącznie z następującym po nim czasownikiem konkretnym (opisującym czynność, w formie imiesłowu biernego).

Uwaga!!! Tworząc konstrukcję essere + participio passato trzeba pamiętać, że czasownik musi zgadzać się w liczbie (pojedyncza/mnoga) i rodzaju(męski/żeński) z podmiotem.

Poniżej przedstawiamy odmianę w rodzaju męskim:

 

andare - jechać

cadere - upadać

partire - wyjeżdżać

io

sarò andato

sarò caduto

sarò partito

tu

sarai andato

sarai caduto

sarai partito

lui/lei

sarà andato

sarà caduto

sarà partito

noi

saremo andati

saremo caduti

saremo partiti

voi

sarete andati

sarete caduti

sarete partiti

loro

saranno andati

saranno caduti

saranno partiti

Poniżej przedstawiamy odmianę w rodzaju żeńskim:

 

andare - jechać

cadere - upadać

partire - wyjeżdżać

io

sarò andata

sarò caduta

sarò partita

tu

sarai andata

sarai caduta

sarai partita

lui/lei

sarà andata

sarà caduta

sarà partita

noi

saremo andate

saremo cadute

saremo partite

voi

sarete andate

sarete cadute

sarete partite

loro

saranno andate

saranno cadute

saranno partite

Określniki czasu stosowane z czasem Futuro Anteriore

  Dopo che -  po tym jak
  Appena - 
  jak tylko
  Non appena -  jak tylko ( non nie zmienia znaczenia "appena")
  Quando –  kiedy (znaczenie  "jak tylko")

Przykładowe użycie jednego z powyższych określników czasu w zdaniu:

  Appena avrò finito di studiare, telefonerò Marco.
  Jak tylko skończę się uczyć, zadzwonię do Marka.

CZAS TERAŹNIEJSZY - IL PRESENTE INDICATIVO - GRAMATYKA JĘZYK WŁOSKI

Czas teraźniejszy- il presente indicativo

Czas teraźniejszy w jezyku włoskim, a dokładnie jego zastosowanie, bardzo przypomina czas teraźniejszy w języku polskim. Isnieje jednak kluczowa różnica: włoski czas teraźniejszy -presente indicativo może wyrazić także czynność, która ma się zrealizować w niedalekiej przyszłości.

  A Giugno vado in Inghliterra – w czerwcu jadę do Anglii
  A Luglio vado in Italia – w lipcu jadę do Włoch
  Ti aiuto appena faccio i lavori di casa- pomoge ci jak tlyko skończę prace domowe
  Ti telefono appena finisco gli esercizi- zadzwonię do ciebie jak tylko skończę ćwiczenia


Odmiany regularna we włoski czasie teraźniejszym

W języky włoski możey wyróżnić trzy koniugacje, tj. klasy odmiany czasowników przez liczby i osoby. Jeżeli dany czasownik odmienia się zgodnie z którąś z tych klas odmiany (koniuacji) to mówimy że jego odmiana jest regularna w przeciwnym wypadku o takiej odmianie powiemy, że jest nieregularna. To według, której koniugacji odmieniamy dany czasownik regularny jest określane na podstawie bezokolicznika, a dokładnie jego końcówki. Bezokolicznik to czasownik w formie podstawowej, bezosobowej. Przykłady bezokoliczników w języku polskim to być, biec, robić, gotować, pływać, kupić.

Bezokoliczniki w języku włoskim mogą posiadać następujące 3 rodzaje końcówek:  -are-ere, lub -ire kwalifikujących czasownik odpowiednio do pierwszej, drugiej lub trzeciej koniugacji:


koniugacja

końcówka

bezokolicznik włoski

bezokolicznik polski

pierwsza

-are

suonare

grać

druga

-ere

scrivere

pisać

trzecia

-ire

patire

cierpieć


W celu otrzymania czasownika odpowiednio odmienionego przez osoby należy odrzucić wymienione już wcześniej końcówki -are-ere, lub -ire, otrzyamy tzw. temat czasownika. Do tak otrzymanego tematu dodajemy nowe końcówki zależne od czasu, osoby i liczby. Końcówki te charakterytyczne dla czasu teraźniejszego poznasz w dalszej części tego artykułu, natomiast dla innych czasów języka włoskiego w odpowiednich artykułach poświęconych konkretnemu czasowi gramatycznemu

I.Koniugacja czasownika

W poniższej tablicy prezentujemy w lewej kolumnie listę osób: "Ja, ty... my, wy,.." w języku włoskim, w prawej natomiast odpowiadające tym osobom końcówki dla pierwszej koniugacji. Końcówki te podstawia się w miejsce końcówki -are bezokolicznika:

pierwsza koniugacja

io

-o

tu

-i

lui/lei

-a

noi

-iamo

voi

-ate

loro

-ano

 A o to przykłady odmiany czasownika "suonare - grać" w I koniugacji:

suonare

grać

io

suono

ja

gram

tu

suoni

ty

grasz

lui/lei

suona

on/ona

gra

noi

suoniamo

my

gramy

voi

suonate

wy

gracie

loro

suonano

oni/one

grają

W języku włoskim (w przeciwieństwie np. do jezyka angielskiego) nie jest konieczne poprzedzanie czasownika zaimkami osobowymi np. io, tu, noi, loro


Io suono una melodia.

Ja gram melodię.

Ale równie poprawnie możemy powiedzieć:


Suono una melodia

Gram melodię.

Wynika to z faktu, że wykonawcę czynności (podmiot) możemy (podobnie zresztą jak w języku polskim) określić na podstawie samej końcówki odmienionego czasownika (końcówka -o, więc io ja)

II.Koniugacja czasownika

Do drugiej koniugacji należą czasowniki zakończone na -ere. Poniższa tabela podobnie jak poprzednio w lewej kolumnie wymienia kolejno poszczególne osoby przez które odmieniamy czasownik (najpierw te w liczbie pojedynczej: io, tu, lui/lei, a następnie w liczbie mnogiej: noi, voi, loro), podczas gdy w prawej kolumnie podaje odpowiadające tym osobom końcówki czasownika, które dołączamy do tematu bezokolicznika (tj. bezokolicznik bez -ere) w celu uzyskania poprawnie odmienionego czasownika w danej osobie w II koniugacji:

druga koniugacja

io

-o

tu

-i

lui/lei

-e

noi

-iamo

voi

-ete

loro

-ono

 A o to przykłady odmiany czasownika "scrivere - pisać" w II koniugacji:

scrivere

pisać

io

scrivo

ja

piszę

tu

scrivi

ty

piszesz

lui/lei

scrive

on/ona

pisze

noi

scriviamo

my

piszemy

voi

scrivete

wy

piszecie

loro

scrivono

oni/one

piszą

III. Koniugacja czasownika

Do trzeciej koniugacji należą czasowniki zakończone na -ire. Poniższa tabela analogicznie jak w dwóch poprzednich przypadkach przedstawia końcówki odpowiadające poszczególnym osobom podczas odmiany czasowników należących do tej właśnie koniugacji:


trzecia koniugacja

io

-o

tu

-i

lui/lei

-e

noi

-iamo

voi

-ite

loro

-ono

A o to przykłady odmiany czasownika "partire - wyjeżdżać" w III koniugacji:

partiare

wyjeżdżać

io

parto

ja

wyjeżdżam

tu

parti

ty

wyjeżdżasz

lui/lei

parte

on/ona

wyjeżdża

noi

partiamo

my

wyjeżdżamy

voi

partite

wy

wyjeżdżacie

loro

partono

oni/one

wyjeżdżaią

UWAGA!
Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż w przypadku części czasowników trzeciej koniugacji, u których w bezokoliczniku końcówka -ire  jest poprzedzona samogłoską i spółgłoską należy, przed wyżej wymienionymi końcówkami charakterystycznymi dla danej osoby/liczby umieścić dodatkowo cząstkę -isc-. Cząstkę -isc- dodajemy w całej liczbie pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej. Całość końcówek tej klasy czasowników wyglada w sposób przedstawiony poniżej:

trzecia koniugacja (2)

io

-isco

tu

-isci

lui/lei

-isce

noi

-iamo

voi

-ite

loro

-iscono

A oto przykładowa odmiana czasowników tego typu:

capire

rozumieć

io

capisco

ja

rozumiem

tu

capisci

ty

rozumiesz

lui/lei

capisce

on/ona

rozumie

noi

capiamo

my

rozumiemy

voi

capite

wy

rozumiecie

loro

capiscono

oni/one

rozumieją

Poniżej przedtsawiamy przykłady innych czasowników odmieniających się jak capire . Zwykle można je rozpoznać po samogłosce i spółgłosce przed końcówką bezokolicznika -ire, w odróżnieniu od czasowników odmieniających się jak partire, które mają przed -ire dwie spółgłoski

apparire

pojawiać się

capire

rozumieć

pulire

czyścić

preferire

woleć

spedire

wysyłać

sparire

znikać

Zwróćmy uwagę , że końcówki 1 i 2 osoby liczby pojedynczej (io - ja, tu - ty) oraz 1 osoby liczby mnogiej (noi - my) są takie same we wszystkich koniugacjach (odmianach): io: -o, tu:  -i,  noi: -iamo

W przypadku 3 osoby liczby pojedynczej (lui/lei - on/ona) i mnogiej (loro - oni/one) końcówki są identyczne w II i III koniugacji (-ere, -ire), ale inne niż w I koniugacji (-are)

I koniugacja

suona

suonano

II koniugacja

scrive

scrivono

III koniugacja

parte

partono

Natomiast 2 osoba liczby mnogiej (voi -wy) ma różne końcówki w każdej z trzech koniugacji: 

I koniugacja

suonate

II koniugacja

scrivete

III koniugacja

partite

Szyk zdania

1.Zdanie oznajmujące

W języku włoskim szyk zdania oznajmującego jest taki sam jak w języku polskim. Poniżej przedstawiamy kolejność poszczególnych części mowy:

  PODMIOT + ORZECZENIE + DOPEŁNIENIE

  I gatti sono neri. -  Koty są czarne.

Podobnie jak w języku polskim w zdaniu mogą również występować okoliczniki i przydawki:

  I tre gatti sul divano sono neri. - Trzy koty na kanapie sa czarne

Przydawki sa umieszczone przed podmiotem i dlatego szyk zdania pozostał niezmieniony..

Możliwe jest także umieszczenie przydawki na końcu zdania:

  I gatti sono sul divano. - Koty sa na kanapie.

Zdarza sie również, że zdanie rozpoczyna się od orzeczenia:

  Volete andare al mare? - Chcecie jechać nad morze


2.Zdanie przeczące

Niżej widać, w jaki sposób w języku włoskim tworzy się przeczenia.

  PODMIOT + NON + ORZECZENIE + DOPEŁNIENIE

  Oto przykładowe zdanie:

  I bambini sono piccoli. - Dzieci sa małe.

  Aby utworzyć na bazie zdania twierdzącego zdanie przeczące należy przed orzeczeniem dodać partykułę przeczącą "non":

  I bambini non sono piccoli. - Dzieci nie są małe.

Reguła pokazana powyżej ma zastosowanie także w zdaniu złożonym, kiedy to partykułę "non" wstawiamy przed orzeczeniem które chcemy zaprzeczyć:

  Noi siamo al lavoro e loro non ci sono ancora arrivati. - My jesteśmy w pracy, a oni jeszcze tam nie przyjechali.

Ważna Uwaga! Choć w języku włoskim istnieje również słówko "no" to w żadnym wypadku nie należy go używać przed orzeczeniem w celu jego zaprzeczania. Służy wyłącznie Służy ono jedynie do wyrażania negatywnej odpowiedzi:

  Sei in Italiano? - Czy jesteś Włochem?
  No. – Nie

3.Zdanie pytające

Struktura zdania pytającego jest równie prosta, wynika to z faktu , że jest ona taka sama jak w zdaniu oznajmującym. Jedyna różnica polega na zastapieniu kropki znakiem zapytania. Poniżej przedstawiamy zapis schematyczny poszczególnych części mowy w zdaniu pytającym w języku włoskim:

  PODMIOT + ORZECZENIE + DOPEŁNIENIE ?

  I gatti sono neri. - Koty sa czarne. (zdanie oznajmujące)
  I gatti sono neri? - Czy koty sa czarne? (pytanie)

Innym sposobem na zadanie takiego pytania jest zastosowanie inwersji, czyli zamiana miejscami czasownika z podmiotem jak w poniższym przykładzie:

  Sono neri i gatti? - Czy koty sa czarne?

Wersja druga jest często stosowana w jezyku mówionym, gdyż posługując się inwersją nie musimy pamiętać o odpowiedniej intonacji (akcentowaiu zdania pytającego), która wskazywałaby, że chodzi nam o pytanie. W przeciwnym razie taka wypowiedź mogłaby zostać poprostu zinterpretowana jak zdanie twierdzące.

CZAS ZAPRZESZŁY - TRAPASSATO REMOTO W JĘZYKU WŁOSKIM

Czas zaprzeszły daleki – Trapassato remoto

Zastosowanie

Czasu Trapassato remoto jest najrzadziej stosowanym czasem w jęzku włoskim. Poniżej przedstawiamy najważniejsze przypadki zastosowania tego czasu:

1) Czas Trapassato Remoto stosujemy w celu wyrażenia czynności przeszłej, która odbywała się przed inną czynnością przeszłą, która jest przedstawiona w czasie passato remoto (czynność w trapassato prossimo wyraża warunek)
2) Czas ten występuje w zdaniach podrzędnych które zaczynają się od spójników:  quando (gdy), dopo che (po tym jak),non appena (jak tylko), appena
3) Używamy go w języku literackim

Czas Trapassato Remoto podobnie jak w przypadku czasu Trapassato Prossimo służy do wyrażania czynności, która poprzedza inną czynność przeszłą. W przypadku czasu Trapassato Remoto chodzi nam jednak o ścisłe wykazanie relacji uprzedności jednej czynności w stosunku do drugiej. Stąd czas zaprzeszły daleki służy do wyrażania czynności, która bezpośrednio poprzedza czynność zdania głównego (zdanie główne musi być zawsze wyrażone w passato remoto):

  Appena l’ospite fu partito, la mamma andò in cucina.
  Jak tylko gość wyszedł, mama poszła do kuchni (jedna czynność następuje zaraz po drugiej)

Konstrukcja zdań w czasie Trapassato Remoto

Jak już wspomnieliśmy w artykule dotyczącym czasu Trapassato Prossimo czasy zaprzeszłe w tym czas Trapassato Remotoczasami złożonymi. Czas złożony to taki czas w którym oprócz konkretnego czasownika wskazującego na wykonywaną czynność występuje również tzw. czasownik posiłkowy. Aby utworzyć zdanie w czasie Trapassato Remoto potrzebujemy dwóch elementów:

1) czasownika posiłkowego essere (być) lub avere (mieć) odmienionego w odpowiedniej osobie czasu Passato Remoto

 

avere

essere

io

ebbi

fui

tu

avesti

fosti

lui/lei

ebbe

fu

noi

avemmo

fummo

voi

aveste

foste

loro

ebbero

furono

2) imiesłowu biernego participio passato, tworzonego od czasownika w zależności od końcówki jego formy bezokolicznikowej (jedna z 3 koniugacji) jak poniżej:

końcówka bezokolicznika końcówka imiesłowu biernego
-are -ato
-ere -uto
-ire -ito

Przykłady tworzenia regularnych imiesłowów biernych:

grać na instrumencie

suonare

suonato

oglądać

guardare

guardato

jeść kolację

cenare

cenato

śpiewać cantare cantato

wierzyć

credere

creduto

rozumieć

capire

capito

chcieć volere voluto

tańczyć

ballare

ballato

Uwaga! W wielu przypadkach imiesłów bierny participio passato tworzony jest jednak w sposób nieregularny.

Konstrukcja zdań w czasie zaprzeszłym odległym z użyciem czasownika posiłkowego avere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK AVERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik avere odmieniony w czasie Passato remoto, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io ebbi
  2. tu avesti
  3. lui, lei ebbe

  Liczba mnoga
  1. noi avemmo
  2. voi aveste
  3. loro ebbero

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdania wyrażone w czasie Trapassato Prossimo z użyciem czasownika posiłkowego "avere"

  Tornò dopo che si fu calmato.
  Wrócił po tym, jak sie uspokoił.

  Appena ebbe finito di mangiare, usci.
  Jak tylko skończył jeść, wyszedł.

Konstrukcja zadań w czasie zaprzeszłym odległym z użyciem czasownika posiłkowego essere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik essere odmieniony w czasie Passato remoto, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io fui
  2. tu fosti
  3. lui, lei fu

  Liczba mnoga
  1. noi fummo
  2. voi foste
  3. loro furono

Odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy essere używamy łącznie z następującym po nim czasownikiem konkretnym (opisującym czynność, w formie imiesłowu biernego).

Uwaga!!! Tworząc konstrukcję essere + participio passato trzeba pamiętać, że czasownik musi zgadzać się w liczbie (pojedyncza/mnoga) i rodzaju(męski/żeński) z podmiotem.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdania wyrażone w czasie Trapassato Prossimo z użyciem czasownika posiłkowego "essere"

  Non appena si fu svegliato, si chiuse in bagno.
  Jak tylko się obudził, zamknął się w łazience.

  Appena furono arrivati, mi telefonarono.
  Kiedy tylko dojechali, zadzwonili do mnie.

CZAS ZAPRZESZŁY BLISKI - TRAPASSATO PROSSIMO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

CZASY  ZAPRZESZŁE W JĘZYKU WŁOSKIM

W języku włoskim możemy wyróżnić dwa czasy zaprzeszłe, są to odpowiednio: trapassato prossimo - czas zaprzeszły bliski i trapassato remoto - czas zaprzeszły daleki. Obydwa wymienione czasy zaprzeszłe są czasami złożonymi tj. w ich konstrukcji korzystamy z czasownika posiłkowego.

Czas zaprzeszły bliski - Trapassato prossimo

Zastosowanie

Czasu Trapassato prossimo używamy:

1) dla wyrażenia czynności przeszłej, która odbywała się przed inną czynnością przeszłą, nie odnosząc wyraźnie momentu w którym się odbywa do czasu wyrażonego przez czasownik zdania głównego (w passato remoto, imperfetto, passato prossimo)

  Anna ci fece vedere i vasi che aveva comprato due settimane fa in Grecia.
  - Anna pokazała nam wazy, które kupiła 2 tygodnie temu w Grecji

2) czas trapassato prossimo użyty z imperfetto czesto wyraża czynnosci regularnie wykonywane przed innymi czynnościami:

  Quando aveva finto di mangiare, Roborto fumava un sigaro.
  - kiedy kończył jeść, Robert palił cygaro.

3) Czas trapassato prossimo moze występowac samodzielnie, najczęściej wyraża wtedy czynności, które stanowią tło narracji:

  Ormai gli ospiti se n’erano andati , tutte le finestre e le porte erano state chiuse e il nonno si era già coricato.
  - kiedy goście już poszli, wszystkie okna i drzwi zostały zamknięte i tatuś położył sie już spać.

Konstrukcja zdań w czasie  Trapassato Prossimo

Jak już wspomnieliśmy we wstępie tego artykuły czasy zaprzeszłe w tym czas Trapassato Prossimoczasami złożonymi. Czas złożony to taki czas w którym oprócz konkretnego czasownika wskazującego na wykonywaną czynność występuje również tzw. czasownik posiłkowy. Aby utworzyć zdanie w czasie Trapassato Prossimo potrzebujemy więc dwóch elementów:

1) czasownika posiłkowego essere "być" lub avere "mieć odmienionego w odpowiedniej osobie czasu Imperfetto.

 

essere

avere

io

ero

avevo

tu

eri

avevi

lui/lei

era

aveva

noi

eravamo

avevamo

voi

eravate

avevate

loro

erano

avevano

2) oraz imiesłowu biernego participio passato, tworzonego od czasownika w zależności od końcówki jego formy bezokolicznikowej (jedna z 3 koniugacji) jak poniżej:

końcówka bezokolicznika końcówka imiesłowu biernego
-are -ato
-ere -uto
-ire -ito

Przykłady tworzenia regularnych imiesłowów biernych:

grać na instrumencie

suonare

suonato

oglądać

guardare

guardato

jeść kolację

cenare

cenato

śpiewać cantare cantato

wierzyć

credere

creduto

rozumieć

capire

capito

chcieć volere voluto

tańczyć

ballare

ballato


Uwaga! W wielu przypadkach imiesłów bierny participio passato tworzony jest jednak w sposób nieregularny.

Ostatecznie więc konstrukcja czasu  Trapassato Prossimo wygląda w następujący sposób:

  PODMIOT + CZASOWNIK POSIŁKOWY + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdania wyrażone w czasie Trapassato Prossimo

  Ieri sera eravamo stanche, perché avevamo lavorato tutto il giorno.
  Wczoraj byłyśmy zmęczone, bo pracowałyśmy cały dzień.
  Dopo che avevo preparato la cena, sono venuti gli amici.
  Po tym jak przygotowałem kolację, przyjechali przyjaciele.

  Non siamo andati al cinema a vedere l’ultimo film, perché l'avevamo già visto qualche giorno prima.
  Nie poszliśmy do kina na najnowszy film, ponieważ już go widzieliśmy kilka dni wcześniej.
  Quando siamo finalmente arrivati, la partita era già cominciata da alcuni minuti.
  Kiedy wreszcie przyjechaliśmy, mecz trwał już od paru minut.

Konstrukcja zdań w czasie zaprzeszłym bliskim z użyciem czasownika posiłkowego avere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK AVERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik avere odmieniony w czasie Imperfetto, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io avevo
  2. tu avevi
  3. lui, lei aveva

  Liczba mnoga
  1. noi avevamo
  2. voi avevate
  3. loro avevano

Czasownik posiłkowy avere odmieniony jak powyżej używamy łącznie z czasownikiem konkretnym (opisującym czynność, w formie imiesłowu biernego). Poniżej przedstawiamy przykłady odmiany czasowników przez osoby w czasie Trapassato Prossimo dla każdej z 3 koniugacji:


 

guardare

tenere

cucire

io

avevo guardato

avevo tenuto

avevo cucito

tu

avevi guardato

avevi tenuto

avevi cucito

lui/lei

aveva guardato

aveva tenuto

aveva cucito

noi

avevamo guardato

avevamo tenuto

avevamo cucito

voi

avevate guardato

avevate tenuto

avevate cucito

loro

avevano guardato

avevano tenuto

avevano cucito

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdania wyrażone w czasie Trapassato Prossimo z użyciem czasownika posiłkowego "avere"

  Ho mangiato il pranzo che la mamma aveva preparato il giorno prima.
  Zjadłem obiad, który mama przygotowała dzień wcześniej.

  Ho comprato la macchina, la quale avevo visto la settimana scorsa.
  Kupiłem samochód, który widziałem w zeszłym tygodniu.

Konstrukcja zdań w czasie zaprzeszłym bliskim z użyciem czasownika posiłkowego essere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik posiłkowy essere odmieniony w czasie Imperfetto, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io ero
  2. tu erì
  3. lui, lei era

  Liczba mnoga
  1. noi eravamo
  2. voi eravate
  3. loro erano

Odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy essere używamy łącznie z następującym po nim czasownikiem konkretnym (opisującym czynność, w formie imiesłowu biernego).

Uwaga!!! Tworząc konstrukcję essere + participio passato trzeba pamiętać, że czasownik musi zgadzać się w liczbie (pojedyncza/mnoga) i rodzaju(męski/żeński) z podmiotem.

Przypadki odmiany imiesłowów biernych występujących łącznie z essere dla rodzaju męskiego w 3 koniugacjach (-are, -ere, -ire):

 

andare - jechać

vivere - żyć

partire- rozpocząć

io

ero andato

ero vissuto

ero partito

tu

eri andato

eri vissuto

eri partito

lui/lei

era andato

era vissuto

era partito

noi

eravamo andati

eravamo vissuti

eravamo partiti

voi

eravate andati

eravate vissuti

eravate partiti

loro

erano andati

erano vissuti

erano partiti

Przypadki odmiany imiesłowów biernych występujących łącznie z essere dla rodzaju żeńskiego w 3 koniugacjach (-are, -ere, -ire):

 

andare - jechać

vivere - żyć

partire - rozpocząć

io

ero andata

ero vissuta

ero partita

tu

eri andata

eri vissuta

eri partita

lui/lei

era andata

era vissuta

era partita

noi

eravamo andate

eravamo vissute

eravamo partite

voi

eravate andate

eravate vissute

eravate partite

loro

erano andate

erano vissute

erano partite

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdania wyrażone w czasie Trapassato Prossimo z użyciem czasownika posiłkowego "essere"

  Non ero mai stato in questo luogo.
  Nigdy nie byłem w tym miejscu.

  Dopo che era arrivato al lavoro, ha avuto la riunione.
  Po tym jak przyjechał do pracy, miał zebranie.

IMPERFETTO czy PASSATO PROSSIMO - PORÓWNANIE CZASŁOW PRZESZŁYCH W JĘZYKU WŁOSKIM

Czas imperfetto czy passato prossimo?- porównanie

Czas niedokonany imperfetto

Czas dokonany passato prossimo

1. Imperfetto wyraża czynność niedokonaną; nie wiadomo dokładnie, kiedy czynność się zaczęła i skończyła; opisuje czynność w trakcie jej trwania, np.

Mi sentivo solo. Czułem się samotny.

1. Jeżeli wiadomo w jakim przedziale czasu czynność miała miejsce, to używa się passato prossimo, nawet jeśli czasownik w języku polskim wyraża aspekt niedokonany, np.

Ho mangiato per due ore. Jadłem przez dwie godziny.

 

2. Imperfetto określa czynność powtarzającą się w przeszłości, np.

Quando abitavo da mia nonna,
mangiavo tanti dolci.
Gdy mieszkałem u babci, jadłem dużo słodyczy.

2. Passato prossimo wyraża czynność jednorazową, np.

Ieri sera mi sono sentito male.

Wczoraj wieczorem źle się poczułem.

 

3. Imperfetto jest często poprzedzony słowami mentre (gdy, podczas gdy) i quando (gdy), np.

Mentre io mangiavo, lei suonava il pianoforte.
Gdy ja jadłem, ona grała na pianinie.

3. Passato prossimo może być poprzedzony słowem quando (kiedy), np.

Quando sono uscito, pioveva.
Kiedy wyszedłem, padał deszcz.

Spójniki charakterystyczne dla czasów przeszłych:

  siccome
  dato che
  visto che
  perché 

Spójniki siccome, dato che, visto che są tłumaczone na język polski jako „ponieważ”, „zważywszy, że”. W przeciwieństwie do spójnika perché mogą występować na początku zdania. Wyrażenia siccome, dato che, visto che są z reguły używane w kontekstach bardziej formalnych niż perché - nie różnią się jednak znaczeniem.

  Visto che faceva freddo, non siamo usciti di casa per tutto il fine settimana.
  (Zważywszy na fakt, że było zimno, nie wyszliśmy z domu przez cały weekend.)

  Dato che non ho chiuso occhio per tutta la notte, mi sono alzato abbastanza tardi.
  (Zważywszy na fakt, że nie zmrużyłem oka przez całą noc, wstałem dość późno.)

  Siccome non avevo i soldi, non sono andato al cinema
  (Zważywszy na fakt, że nie miałem pieniędzy, nie poszedłem do kina.)

Powyższe zdania można wyrazić również w następujący sposób:

  Non siamo usciti di casa per tutto il fine settimana perché faceva freddo. 
  (Nie wyszliśmy z domu przez cały weekend, ponieważ było zimno.)

  Mi sono alzato abbastanza tardi perché non ho dormito per tutta la notte
  (Wstałem dość późno, ponieważ nie zmrużyłem oka przez całą noc.)

  Non sono andato al cinema perché non avevo i soldi.
  (Nie poszedłem do kina, bo nie miałem pieniędzy.)

PORÓWNANIE CZASÓW: IMPERFETTO I PASSATO REMOTO

Porównanie czasów: Imperfetto i passato remoto

- Kilku czasowników w imperfetto można użyć, aby wymienić różne czynności lub sytuacje, które mają miejsce w tym samym czasie:

  Nel soggiorno il babbo leggeva il giornale e la mamma sfogliava una rivista, mentre il figlio ascoltava dei dischi nella sua camera
  -
  w salonie dziadek czytał gazetę a mama przeglądała czasopismo, podczas gdy syn słuchał płyt w swoim pokoju

- Kilka czasowników w passato remoto wskazuje na czynności lub wydarzenia , które następują po sobie. Często jedne wynikają z drugich:

  Quando Alfredo mi vide in quel luogo, si meravigliò
  - kiedy Alfredo zobaczył mnie w tamtym miejscu, zdziwił się.

- Imperfetto i passato remoto użyte razem w zdaniu złożonym wyrażają sytuację , kiedy jakaś trwajaca czynność (stan) zostaje zakłócona (przerwana, albo staje się tłem dla innej czynności) przez konkretne, dokładnie określone wydarzenie:

  Mentre nacque mio padre, il nostro paese era in guerra.
  kiedy urodził sie mój ojciec, była wojna