Nauka Jezyka Włoski Online

CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY / UPRZEDNI - FUTURO ANTERIORE - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Tematem tego artykuły będzie kolejny włoski czas przyszły: Futuro Anteriore (Czas Przyszły Uprzedni). Jest on czasem złożonym tj. podczas budowy zdań w tym czasie będziemy stosować czasownik posiłkowy.

Zastosowanie czasu Futuro Anteriore

Na początek zapoznamy się z sytuacjam w których stosujemy włoski czas przyszły uprzedni: Futuro Anteriore. Czas ten używamy jedynie w zdaniach podrzędnych. Za pomocą czasu Futuro Anteriore możemy wyrazić:

1) czynność przyszłą dokonaną, która poprzeda bezpośrednio inną czynność mającą się wydarzyć w przyszłości (w czasie Futuro Semplice lub Imperativo)

  Dopo che sarò andata al lavoro, farò colazione.
  Po tym jak przyjadę do pracy, zjem śniadanie.

  Appena saremo tornati, andremo a dormire.
  Jak tylko wrócimy to pójdziemy spać.

2)  przypuszczenia dotyczącego przeszłości

Konstrukcja zdań w czasie przyszłym uprzednim (Futuro Anteriore)

Jak już wspomnieliśmy we wstępie Futuro Anteriore (Composto) jest to włoski czas przyszły złożony. Oznacza to, że podczas konstrukcji zdań w tym czasie oprócz czasownika konkretnego opisującego daną czynność będziemy dodatkowo stosować czasownik posiłkowy. Podobnie jak w innych włoskich czasach złożonych czasownikiem posiłkowym będzie odpowiednio odmieniony czasownik essere - być lub avere - mieć. Tak więc do utworzenia zdania w czasie Futuro Anteriore potrzebujemy następujących elementów:

1) czasownika posiłkowego essere - być lub avere - mieć odmienionego zgodnie z zasadami odmiany czasu futuro semplice.

 

essere - być

avere - mieć

io

sarò

avrò

tu

sarai

avrai

lui/lei

sarà

avrà

noi

saremo

avremo

voi

sarete

avrete

loro

saranno

avranno

2) imiesłowy biernego utworzonego od czasownika konkretnego opisującego wyrażaną w tym czasie czynność. Zasady tworzenia imiesłowy biernego są analogiczne jak w przypadku innych czasów złożonych tj. patrzymy na końcówkę czasownika w bezokoliczniku (-are, -ere, -ire) i zastępujemy ją zgodnie z poniższą tabelką.

końcówka bezokolicznika końcówka imiesłowu biernego
-are -ato
-ere -uto
-ire -ito

Przykłady tworzenia regularnych imiesłowów biernych:

grać na instrumencie

suonare

suonato

oglądać

guardare

guardato

jeść kolację

cenare

cenato

śpiewać cantare cantato

wierzyć

credere

creduto

rozumieć

capire

capito

chcieć volere voluto

tańczyć

ballare

ballato

Uwaga! W wielu przypadkach imiesłów bierny participio passato tworzony jest jednak w sposób nieregularny.

Przykładowe Zdania w Czasie Futuro Anteriore

  Appena avrò finito di studiare telefonerò a Marco.
  Jak tylko skończe się uczyć , to zadzwonię do Marka.


  Non appena  avrò dato l’ultimo esame, partirò per Italia.
  Jak tylko zdam ostatni egzamin, pojadę do Włoch.


  Dopo che avrò mangiato il dolce, mangerò il gelato.
  Po tym jak zjem ciasto, zjem lody.


  Lavorerò finche avrò finito.
  Będę pracował dopóki skończę.


  Riparleremo del tuo viaggio quando sarai stata dal medico.
  Porozmawiamy o twojej podróży jak wrócisz od lekarza.

Konstrukcja zdań w czasie przyszłym uprzednim z użyciem czasownika posiłkowego avere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK AVERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik avere odmieniony w czasie Futuro semplice, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io avrò
  2. tu avrai
  3. lui, lei avrà

  Liczba mnoga
  1. noi avremo
  2. voi avrete
  3. loro avranno

skoro już wiemy jak odmienić czasownik avere w czasie przyszłym, to najwyższy czas przejść do pełnej odmiany wraz z imiesłowem biernym od czasownika głównego:

 

guardare - oglądać

mantenere - utrzymać

dimagrire - schudnąć

io

avrò guardato

avrò mantenuto

avrò dimagrito

tu

avrai guardato

avrai mantenuto

avrai dimagrito

lui/lei

avrà guardato

avrà mantenuto

avrà dimagrito

noi

avremo guardato

avremo mantenuto

avremo dimagrito

voi

avrete guardato

avrete mantenuto

avrete dimagrito

loro

avranno guardato

avranno mantenuto

avranno dimagrito

Konstrukcja zdań w czasie przyszłym uprzednim z użyciem czasownika posiłkowego essere

  PODMIOT + ODMIENIONY CZASOWNIK ESSERE + PARTICIPIO PASSATO + DOPEŁNIENIE

Zawsze stosujemy czasownik essere odmieniony w czasie Futuro semplice, tak jak to przedstawiono w poniższej tabelce.

  Liczba pojedyncza
  1. io sarò
  2. tu sarai
  3. lui, lei sarà

  Liczba mnoga
  1. noi saremo
  2. voi sarete
  3. loro saranno

Odpowiednio odmieniony czasownik posiłkowy essere używamy łącznie z następującym po nim czasownikiem konkretnym (opisującym czynność, w formie imiesłowu biernego).

Uwaga!!! Tworząc konstrukcję essere + participio passato trzeba pamiętać, że czasownik musi zgadzać się w liczbie (pojedyncza/mnoga) i rodzaju(męski/żeński) z podmiotem.

Poniżej przedstawiamy odmianę w rodzaju męskim:

 

andare - jechać

cadere - upadać

partire - wyjeżdżać

io

sarò andato

sarò caduto

sarò partito

tu

sarai andato

sarai caduto

sarai partito

lui/lei

sarà andato

sarà caduto

sarà partito

noi

saremo andati

saremo caduti

saremo partiti

voi

sarete andati

sarete caduti

sarete partiti

loro

saranno andati

saranno caduti

saranno partiti

Poniżej przedstawiamy odmianę w rodzaju żeńskim:

 

andare - jechać

cadere - upadać

partire - wyjeżdżać

io

sarò andata

sarò caduta

sarò partita

tu

sarai andata

sarai caduta

sarai partita

lui/lei

sarà andata

sarà caduta

sarà partita

noi

saremo andate

saremo cadute

saremo partite

voi

sarete andate

sarete cadute

sarete partite

loro

saranno andate

saranno cadute

saranno partite

Określniki czasu stosowane z czasem Futuro Anteriore

  Dopo che -  po tym jak
  Appena - 
  jak tylko
  Non appena -  jak tylko ( non nie zmienia znaczenia "appena")
  Quando –  kiedy (znaczenie  "jak tylko")

Przykładowe użycie jednego z powyższych określników czasu w zdaniu:

  Appena avrò finito di studiare, telefonerò Marco.
  Jak tylko skończę się uczyć, zadzwonię do Marka.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej