Nauka Jezyka Włoski Online

CZASOWNIK - VERBO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO
CZASOWNIK- VERBO Dla osób uczących sie języka włoskiego czasownik jest niestety dość problematyczny, ponieważ występuje w różnych osobach, czasach, trybach etc., a więc trzeba zapamiętać jego liczne odmiany.

Zaczniemy od odmiany regularnej w czasie teraźniejszym.

1. czasownik w: PRESENTE INDICATIVO - CZAS TERAŹNIEJSZY TRYBU OZNAJMUJĄCEGO

Czasowniki regularne występują w trzech koniugacjach, czyli trzech modelach odmiany przez liczby i osoby. Aby dowiedzieć się, do której z trzech koniugacji należy czasownik, musimy poznać jego bezokolicznik. Bezokolicznik to podstawowa forma czasownika (to właśnie ją znajdziemy jako hasło główne w słowniku), po której nie widać jeszcze ani kto, ani kiedy, ani z jakim skutkiem wykonał jakąś czynność. Przykłady polskich bezokoliczników to być, biec, kupić.

Włoskie czasowniki regularne w bezokoliczniku mogą kończyć się na -are-ere, lub -ire i w zależności od tego zaliczamy je odpowiednio do pierwszej, drugiej lub trzeciej koniugacji:

koniugacja

końcówka

bezokolicznik włoski

bezokolicznik polski

pierwsza

-are

cantare

śpiewać

druga

-ere

leggere

czytać

trzecia

-ire

dormire

spać

Aby z bezokolicznika otrzymać formę odmienioną należy końcówkę -are-ere, lub -ire zastąpić inną, właściwą dla danego czasu osoby i liczby.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że wszystkie 3 koniugacje mają inne formy w zależności od użytego czasu gramatycznego.

Czasowniki I koniugacji w presente indicativo

I tak, aby otrzymać odmieniony w czasie teraźniejszym czasownik pierwszej koniugacji należy "odciąć" od bezokolicznika zakończenie -are i zastąpić je nastepującymi końcówkami:

Tworzenie formy czasownika:

 • usunięcie końcówki "-are" z bezokolicznika,
 • dodanie charakterystycznej końcówki dla danej osoby

pierwsza koniugacja

io

-o

tu

-i

lui/lei

-a

noi

-iamo

voi

-ate

loro

-anocantare

śpiewać

io

canto

ja

śpiewam

tu

canti

ty

śpiewasz

lui/lei

canta

on/ona

śpiewa

noi

cantiamo

my

śpiewamy

voi

cantate

wy

śpiewacie

loro

cantano

oni/one

śpiewają

Poprzedzanie czasownika zaimkami io, tu etc. nie jest konieczne. Można powiedzieć:

Io canto una canzone.

Ja śpiewam piosenkę.

Jednak wystarczy:

Canto una canzone

Śpiewam piosenkę.

Już po odmienionej formie czasownika (czyli po końcówce czasownika) widać, kto wykonuje daną czynność (końcówka -o, więc io ja)

Osobliwości odmiany:

1. Czasowniki zakończone na -care, -gare

W tej grupie czasowników dodajemy spółgłoskę h przed charakterystycznymi końcówkami zaczynającymi się na e lub i (czyli w 2 os. l. poj. oraz w 1 os. l. mn.)

czasownik cercare - szukać

  Liczba pojedyncza
  1. io cerco (ja szukam)
  2. tu cerchi (ty szukasz)
  3. lui, lei cerca (on, ona szuka)
  Liczba mnoga
  1. noi cerchiamo (my szukamy)
  2. voi cercate (wy szukacie)
  3. loro cercano (oni, one szukają)

czasownik pagare - płacić

  Liczba pojedyncza
  1. io pago (ja płacę)
  2. tu paghi (ty płacisz)
  3. lui, lei paga (on, ona płaci)
  Liczba mnoga
  1. noi paghiamo (my płacimy)
  2. voi pagate (wy płacicie)
  3. loro pagano (oni, one płacą)

2. Czasowniki zakończone na -ciare, -giare

W tej grupie czasowników usuwamy samogłoskę i przed charakterystycznymi końcówkami zaczynającymi się na e lub i (czyli w 2 os. l. poj. oraz w 1 os. l. mn.)

czasownik cominciare - zaczynać

  Liczba pojedyncza
  1. io comincio (ja zaczynam)
  2. tu cominci (ty zaczynasz)
  3. lui, lei comincia (on, ona zaczyna)
  Liczba mnoga
  1. noi cominciamo (my zaczynamy)
  2. voi cominciate (wy zaczynacie)
  3. loro cominciano (oni, one zaczynają)

czasownik mangiare - jeść

  Liczba pojedyncza
  1. io mangio (ja jem)
  2. tu mangi (ty jesz)
  3. lui, lei mangia (on, ona je)
  Liczba mnoga
  1. noi mangiamo (my jemy)
  2. voi mangiate (wy jecie)
  3. loro mangiano (oni, one jedzą)

3. Czasowniki zakończone na -iare z i nieakcentowanym

W tej grupie czasowników usuwamy samogłoskę i przed charakterystycznymi końcówkami zaczynającymi się na i (czyli w 2 os. l. poj. oraz w 1 os. l. mn.)

czasownik studiare - uczyć się

  Liczba pojedyncza
  1. io studio (ja uczę się)
  2. tu studi (ty uczysz się)
  3. lui, lei studia (on, ona uczy się)
  Liczba mnoga
  1. noi studiamo (my uczymy się)
  2. voi studiate (wy uczycie się)
  3. loro studiano (oni, one uczą się)

4. Czasowniki zakończone na -iare z i akcentowanym

W tej grupie czasowników nie usuwamy i w 2 os. l. poj.

czasownik sciare - jeździć na nartach

  Liczba pojedyncza
  1. io scio (ja jeżdżę na nartach)
  2. tu scii (ty jeździsz na nartach)
  3. lui, lei scia (on, ona jeździ na nartach)
  Liczba mnoga
  1. noi sciamo (my jeździmy na nartach)
  2. voi sciate (wy jeździcie na nartach)
  3. loro sciano (oni, one jeżdżą na nartach) 

Czasowniki II koniugacji w Presente indicativo

Tworzenie formy czasownika:

 • usunięcie końcówki "-ere" z bezokolicznika,
 • dodanie charakterystycznej końcówki dla danej osoby.

  Odmiana drugiej koniugacji (czasowniki zakończone na -ere) wygląda następująco:
druga koniugacja

io

-o

tu

-i

lui/lei

-e

noi

-iamo

voi

-ete

loro

-ono


leggere

czytać

io

leggo

ja

czytam

tu

leggi

ty

czytasz

lui/lei

legge

on/ona

czyta

noi

leggiamo

my

czytamy

voi

leggete

wy

czytacie

loro

leggono

oni/one

czytają

Przykłady:

czasownik credere - wierzyć

  Liczba pojedyncza
  1. io credo (ja wierzę)
  2. tu credi (ty wierzysz)
  3. lui, lei crede (on, ona wierzy)
  Liczba mnoga
  1. noi crediamo (my wierzymy)
  2. voi credete (wy wierzycie)
  3. loro credono (oni, one wierzą) 

Czasowniki III koniugacji w Presente indicativo

Czasowniki III koniugacji dzielą się na 2 podgrupy (A i B).

Odmiana grupy A

Tworzenie formy czasownika:

 • usunięcie końcówki "-ire" z bezokolicznika,
 • dodanie charakterystycznej końcówki dla danej osoby

Trzecia koniugacja (czasowniki zakończone na -ire) przyjmuje następujące końcówki:

trzecia koniugacja

io

-o

tu

-i

lui/lei

-e

noi

-iamo

voi

-ite

loro

-ono


dormire

spać

io

dormo

ja

śpię

tu

dormi

ty

śpisz

lui/lei

dorme

on/ona

śpi

noi

dormiamo

my

śpimy

voi

dormite

wy

śpicie

loro

dormono

oni/one

śpią

W ten sposób odmieniają się następujace czasowniki:

applaudire, aprire, assorbire, avvertire, bollire, coprire, cucire, divertire, dormire, fuggire, inghiottire, mentire, nutrire, offrire, partire, seguire, sentire, servire, soffrire, tossire, vestire.

Odmiana grupy B

W tej grupie czasowników dodatkowo dodawany jest infiks "-isc-" w 1,2,3 os. l. poj. oraz w 3 os. l. mn.

Tworzenie formy czasownika:

 • usunięcie końcówki "-ire" z bezokolicznika,
 • dodanie charakterystycznej końcówki dla danej osoby.


UWAGA! Jest to część czasowników trzeciej koniugacji, które przed zakończeniem -ire mają samogłoskę i spółgłoskę, przed wyżej wymienionymi końcówkami biorą sobie wtedy jeszcze cząstkę -isc- w całej liczbie pojedynczej i w trzeciej osobie liczby mnogiej. Pełne ich końcówki wyglądają zatem następująco:

trzecia koniugacja (2)

io

-isco

tu

-isci

lui/lei

-isce

noi

-iamo

voi

-ite

loro

-isconofinire

kończyć

io

finisco

ja

kończę

tu

finisci

ty

kończysz

lui/lei

finisce

on/ona

kończy

noi

finiamo

my

kończymy

voi

finite

wy

kończycie

loro

finiscono

oni/one

kończą

W ten sposób odmieniają się następujące czasowniki:

agire, applaudire, assorbire, capire, chiarire, colpire, costruire, favorire, ferire, finire, fiorire, fornire, guarire, impedire, inghiottire, mentire, nutrire, patire, preferire, pulire, punire, rapire, spedire, subire, tossire, tradire, ubbidire, unire.

A oto przykłady innych czasowników odmieniających się jak finire (pamiętajmy, że zazwyczaj można je rozpoznać po samogłosce i spółgłosce przed końcówką bezokolicznika -ire, w odróżnianiu od czasowników odmieniających się jak dormire, które mają dwie spółgłoski przed -ire):

capire

rozumieć

pulire

czyścić

preferire

woleć

spedire

wysyłać

apparire

pojawiać się

sparire

znikać

Zauważmy, że końcówki pierwszej i drugiej osoby liczby pojedynczej (io - ja, tu - ty) oraz pierwszej osoby liczby mnogiej (noi - my) są takie same we wszystkich koniugacjach: -o, -i, -iamo

Końcówki trzeciej osoby liczby pojedynczej (lui/lei - on/ona) i mnogiej (loro - oni/one) są identyczne w drugiej i trzeciej koniugacji, ale inne w pierwszej

pierwsza koniugacja

canta

cantano

druga koniugacja

legge

leggono

trzecia koniugacja

dorme

dormono

Natomiast druga osoba liczby mnogiej (voi -wy) ma odmienne formy we wszystkich trzech koniugacjach: 

pierwsza koniugacja

cantate

druga koniugacja

leggete

trzecia koniugacja

dormite

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej