Nauka Jezyka Włoski Online

CZASOWNIKI POSIŁKOWE W CZASACH ZŁOŻONYCH - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

CZASOWNIKI    POSIŁKOWE  W CZASACH ZŁOŻONYCH

Czasownik posiłkowy jest częścią mowy, która służy tylko do tworzenia konstrukcji gramatycznych i nie jest tłumaczona na język polski. W języku włoskim czasowniki posiłkowe avere i essere umożliwiają tworzenie czasów złożonych. Poprzedzają one czasownik główny. Niezmiernie ważnym jest, by wiedzieć, które czasowniki należy używać z essere, a które występują po avere
Czasy złożone tworzymy odmieniając czasownik essere lub avere w odpowiednim czasie prostym i dodając imiesłów bierny czasownika właściwego. Oto przykłady:

passato prossimo

Sono andata al cinema.

Poszłam do kina.

trapassato prossimo

Dopo che ero andata al cinema, ho parlato del film con Maria.

Po tym jak poszłam do kina, porozmawiałam o filmie z Marią.

futuro anteriore

Dopo che sarò andata al cinema, parlerò del film con Maria

Po tym jak pójdę do kina, porozmawiam o filmie z Marią.

condizionale composto

Sarei andata al cinema, ho dovuto lavorare.

Poszłabym do kina, ale musiałam pracować.

Nie zawsze jednak wiadomo, który czasownik właściwy wymaga czasownika posiłkowego essere, a który avere. Poznajmy zatem najważniejsze zasady.

avere występują:

1) wszystkie czasowniki przechodnie, czyli takie które wymagają dodatkowego, bezpośredniego określenia:

czasownik przechodni

dopełnienie bliższe

znaczenie

leggere

il libro

czytać książkę

scrivere

la lettere

pisać list

mangiare

la mela

jeść jabłko

bere

l'acqua

pić wodę

guardare

il film

oglądać film

ascoltare

la musica

słuchać muzyki

comprare

il cibo

kupować jedzenie

vendere

la merce

sprzedawać towar

2) niektóre czasowniki nieprzechodnie (nie mają dopełnienia bliższego). Oto najważniejsze z nich:

credere

wierzyć

promettere

obiecywać

pensare

myśleć

piangere

płakać

telefonare

telefonować

ridere

śmiać się

lavorare

pracować

tacere

milczeć

dormire

spać

parlare

rozmawiać

ringraziare

dziękować

gridare

krzyczeć

viaggiare

podróżować

rifiutare

odmawiać

pranzare

jeść obiad

rinunciare

rezygnować

cenare

jeść kolację

smettere

przestawać

permettere

pozwalać

soffrire

cierpieć

3) niektóre czasowniki ruchu (ważny jest sam ruch, a nie dotarcie do jakiegoś miejsca):

camminare

chodzić

passeggiare

spacerować

marciare

maszerować

girare

krążyć

ballare

tańczyć

danzare

tańczyć

sciare

jeździć na nartach

atterrare

lądować

decollare

startować

Natomiast z essere występuje:

1) większość czasowników nieprzechodnich. Wśród nich
:

- czasowniki statyczne:

essere

być

esistere

istnieć

stare

przebywać, czuć się, stać

rimanere

zostawać

restare

zostawać

- czasowniki zmiany stanu:

diventare

stawać sie

nascere

rodzić się

morire

umierać

crescere

rosnąć

ringiovanire

odmłodnieć

invecchiare

zestarzeć się

dimagrire

schudnąć

ingrassare

przytyć

- większość czasowników ruchu (ważne jest dotarcie do miejsca):

andare

iść, jechać

venire

przychodzić

uscire

wychodzić

entrare

wchodzić

partire

wyjeżdżać

tornare

wracać

arrivare

przyjeżdżać

giungere

dotrzeć

fuggire

uciekać

scappare

uciekać

- czasowniki zwrotne, np.:

lavarsi

myć się

pettinarsi

czesać się

vestirsi

ubierać się

spogliarsi

rozbierać się

vergognarsi

wstydzić się

vedersi

widzieć się

A oto przykładowe zdania w czasach złożonych z posiłkowymi avere i essere:

Oggi ho mangiato una pizza buonissima.

Dziś zjadłam przepyszną pizzę.

Marco non viene, avrà perso il treno.

Marek nie przychodzi, pewnie uciekł mu pociąg.

Avrei comprato questo vestito ma era troppo caro.

Kupiłabym tę sukienkę, ale była za droga.

Oggi abbiamo dormito fino alle undici.

Wczoraj spaliśmy aż do jedenastej.


Ieri sono tornata dopo il viaggio in Cina.

Wczoraj wróciłam z podróży do Chin.

Oggi ci siamo svegliati molto presto.

Dziś obudziliśmy sie bardzo późno.

Ti piace questo posto? Non c'eri stata prima?

Podoba ci się to miejsce? Nie byłaś tu wcześniej

Appena ero partita per la Spagna, ho sentito la nostalgia della casa.

Jak tylko wyjechałam do Hiszpanii, zatęskniłam za domem.

Czasowniki odmieniające się z avere i essere

Niektóre czasowniki odmieniają się z avere lub essere w zależności od sytuacji.

Przykłady:

  Ho cominciato a lavorare. - Rozpoczęłam pracę.
  L’anno scolastico è cominciato. - Rozpoczął się rok szkolny.

  Ho finito la lezione. - Skończyłem lekcję.
  La lezione è finita. - Lekcja się skończyła.

  Ho passato un mese magnifico. - Spędziłem wspaniały wieczór.
  Sono passati molti anni. - Minęło wiele lat.

  Ho cambiato la scuola. - Zmieniłam szkołę.
  I tempi sono cambiati. - Czasy się zmieniły.

Czasowniki pomocnicze dovere, potere, volere

Czasowniki pomocnicze (modalne) dovere (musieć), potere (móc) i volere (chcieć) odmieniają się z tym czasownikiem posiłkowym, z którym odmienia się czasownik główny.

Na przykład:

  siamo dovuti andare - musieliśmy pójść
  abbiamo potuto dormire - mogliśmy spać

UWAGA!!!

Czasownik passare użyty wraz z essere oznacza "przemijać", natomiast z avere "spędzać".

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej