Nauka Jezyka Włoski Online

IMPERFETTO czy PASSATO PROSSIMO - PORÓWNANIE CZASŁOW PRZESZŁYCH W JĘZYKU WŁOSKIM

Czas imperfetto czy passato prossimo?- porównanie

Czas niedokonany imperfetto

Czas dokonany passato prossimo

1. Imperfetto wyraża czynność niedokonaną; nie wiadomo dokładnie, kiedy czynność się zaczęła i skończyła; opisuje czynność w trakcie jej trwania, np.

Mi sentivo solo. Czułem się samotny.

1. Jeżeli wiadomo w jakim przedziale czasu czynność miała miejsce, to używa się passato prossimo, nawet jeśli czasownik w języku polskim wyraża aspekt niedokonany, np.

Ho mangiato per due ore. Jadłem przez dwie godziny.

 

2. Imperfetto określa czynność powtarzającą się w przeszłości, np.

Quando abitavo da mia nonna,
mangiavo tanti dolci.
Gdy mieszkałem u babci, jadłem dużo słodyczy.

2. Passato prossimo wyraża czynność jednorazową, np.

Ieri sera mi sono sentito male.

Wczoraj wieczorem źle się poczułem.

 

3. Imperfetto jest często poprzedzony słowami mentre (gdy, podczas gdy) i quando (gdy), np.

Mentre io mangiavo, lei suonava il pianoforte.
Gdy ja jadłem, ona grała na pianinie.

3. Passato prossimo może być poprzedzony słowem quando (kiedy), np.

Quando sono uscito, pioveva.
Kiedy wyszedłem, padał deszcz.

Spójniki charakterystyczne dla czasów przeszłych:

  siccome
  dato che
  visto che
  perché 

Spójniki siccome, dato che, visto che są tłumaczone na język polski jako „ponieważ”, „zważywszy, że”. W przeciwieństwie do spójnika perché mogą występować na początku zdania. Wyrażenia siccome, dato che, visto che są z reguły używane w kontekstach bardziej formalnych niż perché - nie różnią się jednak znaczeniem.

  Visto che faceva freddo, non siamo usciti di casa per tutto il fine settimana.
  (Zważywszy na fakt, że było zimno, nie wyszliśmy z domu przez cały weekend.)

  Dato che non ho chiuso occhio per tutta la notte, mi sono alzato abbastanza tardi.
  (Zważywszy na fakt, że nie zmrużyłem oka przez całą noc, wstałem dość późno.)

  Siccome non avevo i soldi, non sono andato al cinema
  (Zważywszy na fakt, że nie miałem pieniędzy, nie poszedłem do kina.)

Powyższe zdania można wyrazić również w następujący sposób:

  Non siamo usciti di casa per tutto il fine settimana perché faceva freddo. 
  (Nie wyszliśmy z domu przez cały weekend, ponieważ było zimno.)

  Mi sono alzato abbastanza tardi perché non ho dormito per tutta la notte
  (Wstałem dość późno, ponieważ nie zmrużyłem oka przez całą noc.)

  Non sono andato al cinema perché non avevo i soldi.
  (Nie poszedłem do kina, bo nie miałem pieniędzy.)

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej