Nauka Jezyka Włoski Online

KONSTRUKCJA STARE + GERUNDIO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Konstrukcja stare + gerundio

Konstrukcja stare + gerundio używana jest do wyrażania czynności mających miejsce w danej chwili, teraz, dokładnie w momencie mówienia.

Tworzenie konstrukcji

Tworzenie konstrukcji polega na połączeniu:

  Czasownika "STARE + gerundio"

czyli bardziej szczegółowo:

Konstrukcja ta jest złożeniem czasownika "STARE" odmienianego przez osoby w danym czasie gramatycznym oraz nieodmiennego imiesłowu czynnego (gerundio). Imiesłów ten tworzymy, dodając do czasowników:

- zakończonych na "-are" końcówkę "-ando", np. andare - andando;
- zakończonych na "-ere" lub "-ire" końcówkę "-endo", np. prendere - prendendosentire - sentendo

Część czasowników tworzy imiesłów czynny nieodmienny w sposób nieregularny, poprzez dodanie do tematu czasu przeszłego imperfetto końcówki "-endo".

Czasowniki zakończone na "-arre", "-orre", "-urre" tworzą imiesłów nieodmienny czynny tak, jak czasowniki: trarre - traendoporre - ponendo oraz tradurre - traducendo.

  Odmiana czasownika stare (+ gerundio)

  Liczba pojedyncza
  1.io sto finendo (ja właśnie kończę)
  2. tu stai finendo (ty właśnie kończysz)
  3. lui, sta finendo (on, ona właśnie kończy)
  Liczba mnoga
  1. noi stiamo finendo (my właśnie kończymy)
  2. voi state finendo (wy właśnie kończycie)
  3. loro stanno finendo (oni właśnie kończą)

Przykłady:

  Che cosa stai facendo?
  (Co robisz?)

  Sto guardando la tv.
  (Oglądam telewizję.)

Wszelkie niezbędne w zdaniach zaimki, zarówno osobowe, jak i zwrotne, stawiamy przed odmienionym czasownikiem "STARE", np.

  Mi sto annoiando.
  (Nudzę się.)

Opisanej wyżej konstrukcji imiesłowowej możemy używać również w odniesieniu do przeszłości i wtedy czasownik "stare" należy odmienić w czasie imperfetto. Zobaczmy przykładowe zdanie:

  Stavamo parlando di te.
  (Rozmawialiśmy o tobie.)

Aby zobrazować przykładowy kontekst, w jakim ta wypowiedź mogła zostać użyta, wyobraźmy sobie następującą sytuację: Marco i Anna rozmawiają o wspólnym przyjacielu - Francesco, który niespodziewanie się pojawia i, przerywając rozmowę, pyta o jej temat. Anna odpowiada więc: "Właśnie o tobie rozmawialiśmy" - "Stavamo parlando di te."

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej