Nauka Jezyka Włoski Online

CZAS ZAPRZESZŁY BLISKI - TRAPASSATO PROSSIMO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

CZASY  ZAPRZESZŁE W JĘZYKU WŁOSKIM

PORÓWNANIE CZASÓW: IMPERFETTO I PASSATO REMOTO

Porównanie czasów: Imperfetto i passato remoto

CZAS PRZESZŁY DOKONANY (ODLEGŁY) - PASSATO REMOTO W JĘZYKU WŁOSKIM
IMPERFETTO czy PASSATO PROSSIMO - PORÓWNANIE CZASŁOW PRZESZŁYCH W JĘZYKU WŁOSKIM

Czas imperfetto czy passato prossimo?- porównanie

CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY - IMPERFETTO - GRAMATYKA JĘZYK WŁOSKI
CZAS PRZESZŁY DOKONANY - PASSATO PROSSIMO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Czas przeszły dokonany – Passato prossimo

CZAS TERAŹNIEJSZY - IL PRESENTE INDICATIVO - GRAMATYKA JĘZYK WŁOSKI

Czas teraźniejszy- il presente indicativo

WPROWADZENIE DO CZASOWNIKA - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Czasowniki włoskie- wprowadzenie

Czasowniki włoskie mogą występować  w trybach:

CZASY GRAMATYCZNE I TRYBY W JĘZYKU WŁOSKIM

W tej sekcji strony zapoznamy się zagadnieniami dotyczącymi poszczegółnych czasów i trybów występujących w języku włoskim.

CZĘŚCI MOWY - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSIEGO

W tej sekcji strony zapoznamy się z podstawowymi częściami mowy w języku włoskim.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej