Nauka Jezyka Włoski Online

PORÓWNANIE CZASÓW: IMPERFETTO I PASSATO REMOTO

Porównanie czasów: Imperfetto i passato remoto

- Kilku czasowników w imperfetto można użyć, aby wymienić różne czynności lub sytuacje, które mają miejsce w tym samym czasie:

  Nel soggiorno il babbo leggeva il giornale e la mamma sfogliava una rivista, mentre il figlio ascoltava dei dischi nella sua camera
  -
  w salonie dziadek czytał gazetę a mama przeglądała czasopismo, podczas gdy syn słuchał płyt w swoim pokoju

- Kilka czasowników w passato remoto wskazuje na czynności lub wydarzenia , które następują po sobie. Często jedne wynikają z drugich:

  Quando Alfredo mi vide in quel luogo, si meravigliò
  - kiedy Alfredo zobaczył mnie w tamtym miejscu, zdziwił się.

- Imperfetto i passato remoto użyte razem w zdaniu złożonym wyrażają sytuację , kiedy jakaś trwajaca czynność (stan) zostaje zakłócona (przerwana, albo staje się tłem dla innej czynności) przez konkretne, dokładnie określone wydarzenie:

  Mentre nacque mio padre, il nostro paese era in guerra.
  kiedy urodził sie mój ojciec, była wojna

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej