Nauka Jezyka Włoski Online

TRYB ŁĄCZĄCY PRZESZŁY - CONGIUNTIVO PASSATO - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

CONGIUNTIVO PASSATO

Congiuntivo passato używamy stosujemy w tym samym kontekście jak tryb congiuntivo presente, z tą różnicą, że używamy go wtedy kiedy chcemy opowiedzieć o naszych przeszłych wrażeniach, doświadczeniach.

Tworzenie Congiuntivo passato

Tworzenie konstrukcji polega na połączeniu:

 • czasownika posiłkowego avere lub essere w formie congiuntivo presente,
 • imiesłowu przeszłego biernego participio passato.

I koniugacja - przykład

czasownik cantare - śpiewać

  Liczba pojedyncza
  1. io abbia cantato
  2. tu abbia cantato
  3. lui, lei abbia cantato
  Liczba mnoga
  1. noi abbiamo cantato
  2. voi abbiate cantato
  3. loro abbiano cantato

II koniugacja - przykład

czasownik credere - wierzyć

  Liczba pojedyncza
  1. io abbia creduto
  2. tu abbia creduto
  3. lui, lei abbia creduto
  Liczba mnoga
  1. noi abbiamo creduto
  2. voi abbiate creduto
  3. loro abbiano creduto

III koniugacja typ A - przykład

czasownik aprire - otwierać

  Liczba pojedyncza
  1. io abbia aperto
  2. tu abbia aperto
  3. lui, lei abbia aperto
  Liczba mnoga
  1. noi abbiamo aperto
  2. voi abbiate aperto
  3. loro abbiano aperto

III koniugacja typ B - przykład

czasownik finire - kończyć

  Liczba pojedyncza
  1. io abbia finito
  2. tu abbia finito
  3. lui, lei abbia finito
  Liczba mnoga
  1. noi abbiamo finito
  2. voi abbiate finito
  3. loro abbiano finito

UWAGA!!!

 • w konstrukcjach essere + participio passato czasowniki są zgodne z podmiotem odnośnie liczby i rodzaju,
 • czasowniki zwrotne odmieniają się wraz z zaimkami zwrotnymi.

Przykłady:

  Pensi che qui stamattina sia nevicato?
  Myślisz, że tutaj dziś rano padał śnieg?
  Suppongo che Marco oggi abbia ricevuto la lettera.
  Przypuszczam, że Marek otrzymał dziś list.
  Spero che lei sia già arrivata a casa.
  Mam nadzieję, że ona przyszła już do domu.
  Hanno paura dell'esame nonostante abbiano studiato parecchio.
  Boją się egzaminu, pomimo tego, że sporo studiowali.
  Penso che il treno sia arrivato alle 10.
  Myślę, że pociąg przyjechał o 10.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej