Nauka Jezyka Włoski Online

TRYB WARUNKOWY - CONDIZIONALE - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

TRYB  WARUNKOWY  - CONDIZIONALE

Tryb condizionale i tryb congiuntivo odpowiadają różnym zastosowanoim polskiego trybu przypuszczającego. W przeciwieństwie do congiuntivo, w którym mówimy o czynnościach instniejących tylko w naszej wyobraźni, pragnieniach i życzeniach, w condizionale mówimy o czynnościach rzeczywistych, których realizacja podlega warunkowi.

Condizionale ma dwie formy:

 1. Niedokonaną- condizionale presente
 2. Dokonaną- condizionale passato

 3. Verrei al cinama con voi stasera - poszedłbym z wami , ale nie mogę.
  Sarei venuto con voi al cinama ieri, ma non potevo. – Poszedłbym z wami wczoraj do kina , ale nie mogłem.
  Verrei a cinama con voi (ora, stasera), se potessi.- poszedłbym z wami do kina (dzisiaj) , gdybym mógł.
  Sarei venuto al cinema con voi (ieri), se avessi potuto. – poszedłbym z wami wczoraj do kina, gdybym mógł

Jak wynika z powyższych przykładów, czynność wyrażona w condizionale presente odnosi sie do teraźniejszosci lub do czynnosci przyszłej. Jej realizacja, o ile zostanie spełniony warunek, jest możliwa. Z kolei czynność w condizionale passato była zamierzona i miała być zrealizowana w przeszłości. Warunek realizacji tej czynności może być sformułowany w congiuntivo, indicativo (trybie oznajmującym) lub condizionale. Spełnienie warunku nie jest już możliwe a wiec i zamierzona czynność nie może już zostać spełniona.

Użycie trybu condizionale
:

Pisaliśmy już, ze czynność wyrażamy w trybie codizionale, jeżeli jej realizacja poddana jest jakiemuś warunkowi. Może nim być np. decyzja naszego rozmówcy lub niepełne zaufanie do źródła informacji. Warunek ten nie zawsze musi pojawić się w kontekście:

  Vorrei andare al cinema- chciałbym pójść do kina
  Vorrei andare con te- chciałbym pójść a tobą
  Come serei venuto volentieri con te!- jak chetnie byłbym poszedł z tobą

Pragnienia, propozycje i pytania sformułowane w condizionale mają charakter grzecznościowy lub brzmią jak hipoteza:

  Avresti un po’ di tempo?- czy miałbyś troche czasu?
  Stasera potremmo andare al cinema.- dzisiaj moglibysmy pójść do kina
  Tu che cosa avresti fatto al posto mio?- a ty co bys zrobił na moim miejscu
  -Sarei tornata subito a casa- wróciłabym od razu do domu

Codizionale posługujemy się , gdy chcemy zaznaczyć, żę podajemy opinie własną, nie sprawdzona wiadomość lub, że nie potrafimy opowiedzieć na postawione pytania:

  Secondo me sarebbe stato meglio restare a casa- według mnie lepiej było zostac w domu.
  Da quanto riporta l’agenzia PAR risulta che i due presidenti si incontrerebbero stasera - z wiadomości podanej rzez agencję PAR wynika, że prezydenci spotkają się dzisiaj wieczorem.

I dla porównania to samo zdanie dotyczace przeszłości czyli wyrażone w codizionale passato:

  Seconda l’agenzia PAR i due presidenti si sarebbero incontrati ieri sera- zdaniem agencji PAR dwaj prezydenci spotkali się wczoraj wieczorem. – nie wiemy do końca, czy doszło do spotkania, podajemy czyjąś opinię na ten temat, przypuszczenie

Polecenia sformułowane w condizionale nie zawieraja bezwzgledengo rozkazu, lecz są propozycją z odcieniem niepewności, czy czynność zostanie wykonana:

  Mi daresti il cafe? – czy poczęstowałbys mnei kawą?
  Mi farebbe vedere quel libro?- czy mógłby mi Pan pokazać tę ksiażkę?

Dla porównania, to samo można wyrazić w trybie rozkazującym:

  Dammi un cafe, per favore!- poczęstuj mnie kawą!
  Mi faccia vedere quel libro! – proszę pokazać mi te książkę

Autor Tekstu: Natalia Rzepka

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej