Nauka Jezyka Włoski Online

WPROWADZENIE DO CZASOWNIKA - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Czasowniki włoskie- wprowadzenie

Czasowniki włoskie mogą występować  w trybach:

 • Oznajmującym- indicativo: kiedy czynność jest rzeczywista
 • Przypuszczającym- codizionale:  kiedy czynność poddana jest warunkowi
 • Przypuszczającym – congiuntivo: kiedy czynność istnieje tylko w sferze domysłów, marzeń , życzeń oraz po pewnych spójnikach i formach nieosobowych
 • Rozkazującym- imperativo

W ramach trybu oznajmującego czasowniki występują w różnych czasach dokonanych i niedokonanych:

 • Teraźniejszym
 • 2 przyszłych
 • 3 przeszłych
 • 2 zaprzeszłych

Są to:

  • Presente- czas teraźniejszy
  • Futuro semplice – czas przyszły niedokonany
  • Futuro anteriore- czas przyszły dokonany
  • Passato prossimo- czas przeszły dokonany
  • Passato remoto – czas przeszły dokonany
  • Imperfetto -  czas przeszły niedokonany
  • Trapassato prossimo – czas zaprzeszły
  • Trapassato remoto – czas zaprzeszły

Tryb condizionale ma formę niedokonaną : condizionale presente  i formę dokonaną: condizionale passato
Tryb congiuntivo  ma cztery czasy:

 • teraźniejszy – presente
 • przeszły dokonany – passato
 • przeszły niedokonany – imperfetto
 • zaprzeszły dokonany- trapassato


Tryb rozkazujący ma formy tylko pięciu osób, ponieważ nie występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej