Nauka Jezyka Włoski Online

WYMOWA LITER - Gramatyka w Języki Włoskim

Wymowa włoska

W związku z tym, że wymowa włoska jest w miarę podobna do polskiej, znając kilka podstawowych zasadach można już sprawnie przeczytać niemalże każdy wyraz.

Istnieje jednak kilka problematycznych liter, które przedstawiamy poniżej:

Spółgłoski:
W języku włoskim spółgłoski wymawia się tak samo jak w języku polskim. Jedynie kiedy występują po dwie razem należy je wymawiać dłużej: latte / latte/ - mleko

Wymowa włoskich spółgłosek jest uzależniona od liter, które im bezpośrednio towarzyszą, dotyczy to głosek:

C, ci, ce, g, gi, ge, chi, ghi, ghe, gn, gli, Sc oraz s i z

A oto przykłady wymowy:

 • Spółgłoskę "c" wymawiamy:

 • - przed "e" oraz "i" jak polskie [cz], np.: cenare (jeść kolację), cinema (kino), cipolla (cebula);

  - przed innymi samogłoskami wymawiane jest jak polskie [k],np.: 
  ca
  mera (pokój), cattivo (zły), coniglio (królik), cotto
  (gotowany), cucinare (gotować), cucina (kuchnia).
 • Głoskę „che”: jak polskie [ke] np: foche /foke/
 • Głoskę „chi”: jak polskie [ki]: chiasso /kiasso/ - hałas, chiudere /kiudere/ - zamykać, chiuso /kiuzo/
 • Spółgłoskę "g" wymawia się:

 • - przed "e" oraz "i" jak polskie [dż], np.: gemelli (bliźniacy), giorno (dzień) /dżiorno/, gelati (lody), gioia (radość) /dżioja/;

  - przed innymi samogłoskami jak polskie [g], np.: figurare (figurować), figura (figura), gobbo (garbaty), gonna (spódnica).

 • Spółgłoskę "s" wymawiana jest:

W przypadku, kiedy litera s znajduje się na początku wyrazu, to następująca po niej spółgłoska staje się dźwięczna . Podczas wymawiania można poczuć wtedy wibracje w krtani. Co więcej, również sama litera s może się udźwięczniać i wymawiana jest jak litera /z/:

  - przed dowolną spółgłoską dźwięczną wymawiamy jak polskie [z], np.:

  sbagliare /zbaliare/ (mylić się),
  sb
  aglio  / zbalio/ (błąd),
  svago /zwago/ (rozrywka),
  sviluppo /zwiluppo/ (rozwój),
  sgabello /zgabello/ (stołek),
  sgarbato  /zgarbato/   (nieuprzejmy),
  Sloveno  /zloweno/ (Słowianin),
  slavato /zlawato/ (wyblakły)

  - między dwiema samogłoskami również wymawiana jest jak polskie [z], np.:

  paese   /paeze/    - kraj,
  casa  /kaza/   -dom;
  cosa   /koza/  -rzecz
  pesente  /pezante/ -ciężkie

  - jak polskie [s] w pozostałych przypadkach.

  scuola  /skłola/  -szkoła
  spina   /spina/  -kolec
  stile   /stile/   -styl

 • Dyftong (zestawienie dwóch liter) "sc" wymawia się:

 • - przed samogłoskami "e" oraz "i" jak polskie [sz], np.: 
  sciame (rój),
  sci
  are (jeździć na nartach),
  scegliere (wybierać),
  sce
  na (scena)

  - jak polskie [sk] w pozostałych przypadkach, np.: 
  sc
  abbia (świerzb),
  sc
  uola (szkoła), 
  scadenza (termin ważności),
  sc
  odella (miska)

 • Spółgłoska "z" wymawiana jest:

 • - jak [dz], zwykle na początku wyrazu, np.: 
  z
  occolo (kopyto),
  z
  aino (plecak), 
  zia (ciocia),
  zio (wujek)

  - jak [dz] między dwiema samogłoskami, np.: 
  aza
  lea (azalia),
  azienda (firma)

  - jak [c], gdy jest podwojona, np.:
  pizza (pizza),
  piazza (plac),
  palazzo (pałac);

  - jak [c], gdy występuje przed "i", np.:
  grazioso (wdzięczny),
  paziente (cierpliwy).


 • Dyftong "qu" jest wymawiany jak [kł],
  np.: questa (ta), questo (ten), quadro (obraz), quaderno (zeszyt).
 • Spółgłoska "h" nie jest wymawiana w języku włoskim. Nie odpowiada jej żaden dźwięk. (mówi się o niej, że jest niema)

 • np. ho [o] – mam
  hanno  /anno/- mają
  Używa się ją w celu zachowania twardej wymowy między
  spógłoskami "c" i "g",

  np.: 
  chi
  amare (wołać) - czytane: kiamare,
  chi
  asso (hałas)- czytane: kiasso,
  ghiaccio (lód) - czytane: giaczczio,  
  ghiandaia (sójka) czyt.: giandaja

  Warto pamiętać, że litera h występuje także przy odmianie czasownika: avere (mieć). np. hai /ai/- masz i zgodnie z powyższą regułą także wówczas nie jest wymawiana.

 • Zestawienie "gn" wymawia się jako [ń],
  np.: ogni (każdy) - czyt.: oni, ognuno (każdy)- czyt.: oniuno, prugna (śliwka) - czyt.: prunia, bagno (łazienka) – czyt.: banio

Dla Polaków całkowicie obcy, spośród dźwięków języka włoskiego jest dźwięk, który zapisujemy: „gli” i który występuje np. w słowach:

  meglio /melio/ – lepiej , będący bardzo miękkim l
  migliaio /miliajo/ - około tysiąca, będący bardzo miękkim l
  maglietta  /malietta/  - koszulka
  migliorare /miliorare/ - ulepszać

  moglie  /molie/  - żona
  maglione /maglione/ - sweter


 • Ostatnią głoska, która może przysporzyć problemów jest głoska K.

 • głoskę K możemy w języku włoskim  zapisać na 3 sposoby:
  c:
  crudo /krudo/- twardy
  cane /kane/  - pies
  chi, che
  chiesa[ kiesa]- kosciół
  qu:
  quaderno [kładerno] – zeszyt

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej