Nauka Jezyka Włoski Online

TRYB ŁĄCZĄCY CONGIUNTIVO TRAPASSATO - GRAMATYKA W JĘZYKU WŁOSKIM

CONGIUNTIVO TRAPASSATO

Tworzenie Congiuntivo trapassato

Tworzenie konstrukcji polega na połączeniu:

 • czasownika posiłkowego avere lub essere w formie congiuntivo imperfetto,
 • imiesłowu przeszłego biernego participio passato.

I koniugacja - przykład

czasownik cantare - śpiewać

  Liczba pojedyncza
  1. io avessi cantato
  2. tu avessi cantato
  3. lui, lei avesse cantato
  Liczba mnoga
  1. noi avessimo cantato
  2. voi aveste cantato
  3. loro avessero cantato

II koniugacja - przykład

czasownik credere - wierzyć

  Liczba pojedyncza
  1. io avessi creduto
  2. tu avessi creduto
  3. lui, lei avesse creduto
  Liczba mnoga
  1. noi avessimo creduto
  2. voi aveste creduto
  3. loro avessero creduto

III koniugacja - przykład

czasownik finire - kończyć

  Liczba pojedyncza
  1. io avessi finito
  2. tu avessi finito
  3. lui, lei avesse finito
  Liczba mnoga
  1. noi avessimo finito
  2. voi aveste finito
  3. loro avessero finito

UWAGA!!!

 • w konstrukcjach essere + participio passato czasowniki są zgodne z podmiotem odnośnie liczby i rodzaju,
 • czasowniki zwrotne odmieniają się wraz z zaimkami zwrotnymi.

Przykłady

  Pensavo che qui stamattina fosse nevicato.
  Myślałem, że tutaj dzisiaj rano padał śnieg.
  Supponevo che Marco oggi avesse ricevuto la lettera.
  Przypuszczałem, że Marek otrzymał dziś list.
  Speravo che lei fosse arrivata già a casa.
  Miałem nadzieję, że ona przyszła już do domu.
  Avevano paura dell'esame nonostante avessero studiato parecchio.
  Bali się egzaminu, pomimo tego, że studiowali sporo.
  Pensavo che il treno fosse arrivato alle 10.
  Myślałem, że pociąg przyjechał o 10.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej