Nauka Jezyka Włoski Online

FORMY NIEOSOBOWE CZASOWNIKÓW - GRAMATYKA W JĘZYKU WŁOSKIM

FORMA NIEOSOBOWA W JĘZYKU WŁOSKIM

Formy nieosobowej czasownika użyjemy, zgodnie z jej nazwą, gdy nie będziemy chcieli określić konkretnie osoby wykonującej daną czynność, ale wystarczy nam stwierdzenie generalne, kolektywne: co się robi, co robi ogół:

In questo ristorante si mangia bene.

W tej restauracji jada się dobrze.

In Italia generalmente si va in vacanza in agosto.

We Włoszech generalnie jeździ się na wakacje w sierpniu.

Alle feste si canta e si balla.

Na przyjęciach śpiewa się tańczy.

Se si mangia molto, si ingrassa.

Jeśli dużo się je, to się tyje.

Jak wynika z przykładów, formę nieosobową tworzymy stawiając zaimek si przed trzecią osobą liczby pojedynczej czasownika:

si compra

kupuje się

si legge

czyta się

si va

chadza się

UWAGA!!!
Jeśli jednak dopełnienie czasownika, czyli np. książki, które się czyta, czy bilety, które się kupuje, jest w liczbie mnogiej, to i czasownik jest w trzeciej osobie liczby mnogiej:

si leggono (i libri)

czyta się (książki)

si comprano (i biglietti)

kupuje się (bilety)

si mangiano (i piatti)

je się (potrawy)

A oto przykłady zdań (dopełnienie w liczbie mnogiej):

Questi libri si leggono bene.

Te książki dobrze się czyta.

Dal tabaccaio si comprano i biglietti.

W tym kiosku kupuje się bilety.

A casa di Rossi si mangiano sempre buonissimipiatti.

W domu państwa Rossi je się zawsze przepyszne dania.

Ale (dopełnienie w liczbie pojedynczej):

Questo libro si legge bene.

Tę książkę dobrze się czyta.

Dal tabaccaio si può comprare questo biglietto.

W kiosku można kupić ten bilet.

A casa di Rossi la domenica si mangia sempre la pizza.

W domu Rossich w niedzielę zawsze jada się pizzę.

UWAGA!!!
Jeśli czasownik jest zwrotny, czyli w trzeciej osobie liczby pojedynczej ma już zaimek si, poprzedzamy go słówkiem ci, aby uniknąć powtórzenia (*si si nie brzmiałoby dobrze):

Se si va a una festa formale ci si veste eleganti.

Jeśli idzie się na formalne przyjęcie, ubiera się elegancko.

Se si vuole vincere in uno sport, ci si allena molto.

Jeśli chce się wygrywać w jakimś sporcie, dużo się trenuje.

Se si beve molto alcol, ci si sente male.

Jeśli pije się dużo alkoholu, to źle się czuje.

Jak widzimy z tłumaczeń zdań, w języku polskim również przy czasownikach zwrotnych jest tylko jedno się.

Ostatnia zasada dotycząca formy nieosobowej mówi, że jeśli czasownikowi towarzyszy przymiotnik, to, w przeciwieństwie do polskiego, jest on zawsze w liczbie mnogiej rodzaju męskiego, czyli ma końcówkę -i:

Se si è soli, ci si sente tristi.

Jeśli jest się samymczuje się smutnym.

Quando si diventa ricchi, si può comprare diverse cose.

Kiedy zostaje się bogatym, można kupić wiele rzeczy.

Quando si è giovani non si pensa a cose serie.

Kiedy jest się młodym, nie myśli się o poważnych sprawach.

Na koniec jeszcze jedna uwaga. Zazwyczaj włoską formę nieosobową na polski tłumaczymy poprzez trzecią osobę liczby pojedynczej czasownika i zaimka się. Są jednak przypadki, gdzie w języku polskim utworzyła się specjalna, jednowyrazowa forma nieosobowa:

Si deve parlale a voce bassa in biblioteca.

W bibliotece trzeba mówić cicho.

Non si può correre in scuola.

Nie można biegać w szkole.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej