Nauka Jezyka Włoski Online

CZASOWNIKI NIEREGULARNE - czas Presente Indicativo - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

CZASOWNIKI NIEREGULARNE –  czas Presente indicativo

Znamy juz trzy regularne koniugacje czasownika. Niestety, w czasie teraźniejszym wiele czasowników jest nieregularnych, czyli każdy ma własną, niepowtarzalną odmianę i każdej z tych odmian z osobna musimy się nauczyć.

Dla ułatwienia podzielimy najważniejsze czasowniki nieregularne na grupy:

1) Jako pierwszy - jedyny w swoim rodzaju czasownik być:


 

essere

być

io

sono

ja jestem

tu

sei

ty jesteś

lui/lei

é

on/ona jest

noi

siamo

my jesteśmy

voi

siete

wy jesteście

loro

sono

oni/one są

2) Czasowniki nieregularne pierwszej koniugacji mają nieregularną tylko drugą osobę liczby pojedynczej (zamiast końcówki -i końcówka -ai):

 

dare - dawać

stare - miewać
się, przebywać

io

do

sto

tu

dai

stai

lui/lei

sta

noi

diamo

stiamo

voi

date

state

loro

danno

stanno

3) W przypadku kolejnej grupy czasowników wystarczy pamiętać jak brzmiały po łacinie, by móc je odmienić:

polski

włoski

łacina

pić

bere

bevere

mówić

dire

dicere

tłumaczyć

tradurre

traducere


 

bere - pić

dire - mówić

tradurre - tłumaczyć

io

bevo

dico

traduco

tu

bevi

dici

traduci

lui/lei

beve

dice

traduce

noi

beviamo

diciamo

traduciamo

voi

bevete

dite

traducete

loro

bevono

dicono

traducono

Uwaga na drugą osobę liczby mnogiej czasownika dire.


4) Cechą następnej grupy czasowników są regularne (lub prawie regularne:-) pierwsze dwie osoby liczby mnogiej:

avere

mieć

andare

iść, jechać

uscire

wychodzić

sedere

siedzieć

sapere

wiedzieć

morire

umierać


 

avere - mieć

andare - iść, jechać

uscire - wychodzić

io

ho

vado

esco

tu

hai

vai

esci

lui/lei

ha

va

esce

noi

abbiamo

andiamo

usciamo

voi

avete

andate

uscite

loro

hanno

vanno

escono


 

sedere - siedzieć

sapere - wiedzieć

morire - umierać

io

siedo

so

muoio

tu

siedi

sai

muori

lui/lei

siede

sa

muore

noi

sediamo

sappiamo

moriamo

voi

sedete

sapete

morite

loro

siedono

sanno

muoiono

Uwaga na pierwszą osobę liczby mnogiej czasownika avere.

5) Następujące czasowniki mają nieregularne pierwszą osobę liczby pojedynczej i trzecią liczby mnogiej: 

venire

przychodzić, pochodzić

salire

wchodzić

rimanere

pozostawać

scegliere

wybierać

tenere

trzymać

spegnere

wyłączać

raccogliere

zbierać

trarre

ciągnąć

porre

kłaść


 

venire - 
przychodzić, pochodzić

salire - wchodzić

rimanere - pozostawać

io

vengo

salgo

rimango

tu

vieni

sali

rimani

lui/lei

viene

sale

rimane

noi

veniamo

saliamo

rimaniamo

voi

venite

salite

rimanete

loro

vengono

salgono

rimangono


 

scegliere - wybierać

tenere - trzymać

spegnere - wyłączać

io

scelgo

tengo

spengo

tu

scegli

tieni

spegni

lui/lei

sceglie

tiene

spegne

noi

scegliamo

teniamo

spegniamo

voi

scegliete

tenete

spegnete

loro

scelgono

tengono

spengono


 

raccogliere - zbierać

trarre - ciągnąć

porre - kłaść

io

raccolgo

traggo

pongo

tu

raccogli

trai

poni

lui/lei

raccoglie

trae

pone

noi

raccogliamo

traiamo

poniamo

voi

raccogliete

traete

ponete

loro

raccolgono

traggono

pongono

Uwaga na drugą i trzecią osobę liczby pojedynczej czasowników venire i tenere oraz na bezokoliczniki trarre i porre.

6) Ostatnia grupa, to już niestety zupełnie nieregularności:

fare

robić

potere

móc

dovere

musieć

volere

chcieć


 

fare - robić

potere - móc

dovere - musieć

volere - chcieć

io

faccio

posso

devo

voglio

tu

fai

puoi

devi

vuoi

lui/lei

fa

può

deve

vuole

noi

facciamo

possiamo

dobbiamo

vogliamo

voi

fate

potete

dovete

volete

loro

fanno

possono

devono

vogliono

Na pocieszenie po tej sporej dawce nauki na pamięć mogę dodać, że podobnie do wyżej wypisanych czasowników podstawowych odmieniają się inne - pochodne np.:

czasownik podstawowy

czasownik pochodny

venire

przychodzić

svenire

mdleć

tradurre

tłumaczyć

condurre

prowadzić

uscire

wychodzić

riuscire

powieść się

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej