Nauka Jezyka Włoski Online

TRYB WARUNKOWY PRZESZŁY (ZŁOŻONY) - CONDIZIONALE PASSATO (COMPOSTO) - GRAMATYKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Condizionale passato (composto) - Tryb warunkowy przeszły (złożony)

Zastosowanie

Trybu warunkowego condizionale passato używamy w celu wyrażenia:

 • życzeń i pragnień przeszłych, niemożliwych do zrealizowania,
 • czynności przeszłych, niemożliwych do zrealizowania,
 • przyszłości w przeszłości.
Tworzenie condizionale passato (composto)

Tworzenie konstrukcji polega na połączeniu:

 • czasownika posiłkowego avere lub essere w formie condizionale presente,
 • imiesłowu przeszłego biernego participio passato.

Jak wynika z powyższego, tryb condizionale composto, jest trybem złożonym.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady tworzenia tego trybu:

Tak jak w przypadku passato prossimo i innych czasów złożonych najpierw musimy odmienić w odpowiedniej osobie czasownik posiłkowy essere "być" lub avere "mieć", ale tym razem będziemy je odmieniać w condizionale semplice

 

essere - być

avere - mieć

io

sarei

avrei

tu

saresti

avresti

lui/lei

sarebbe

avrebbe

noi

saremmo

avremmo

voi

sareste

avreste

loro

sarebbero

avrebbero

Następnie dodajemy formę imiesłowu biernego participio passato, który tworzymy w następujący sposób:

końcówka bezokolicznika

-are

-ere

-ire

końcówka imiesłowu biernego

-ato

-uto

-ito

A oto przykłady regularnych imiesłowów:

śpiewać

cantare

cantato

próbować

provare

provato

wracać

tornare

tornato

wierzyć

credere

creduto

widzieć

vedere

veduto

chcieć

volere

voluto

czuć

sentire

sentito

rozumieć

capire

capito

konczyć

finire

finito

Należy jednak pamiętać, że niestety formy participio passato bardzo często są nieregularne.

Zobaczmy przykładowe zdania w tym trybie:

Ha detto che sarebbe tornato dall'Italia domenica.

Powiedział, że wróci z Włoch w niedzielę.

Mi ha assicurato che l'avrebbe fatto.

Zapewnił mnie, że to zrobi.

Avrei finito questo lavoro in tempo, ma ho avuto problemi con il computer.

Skończyłbym tę pracę na czas, ale miałem problemy z komputerem.

Ieri avrei studiato volentieri, ma stavo male.

Wczoraj chętnie bym się pouczył, ale źle się czułem.

Sarei partita, ma c'era lo sciopero dei treni.

Wyjechałabym, ale był strajk kolejarzy.

Jeśli chodzi o formy, które tworzymy z avereto już wszystko, co musimy wiedzieć. Zobaczmy pełną odmianę:

 

cantare - śpiewać

credere - wierzyć

sentire - słyszeć, czuć

io

avrei cantato

avrei creduto

avrei sentito

tu

avresti cantato

avresti creduto

avresti sentito

lui/lei

avrebbe cantato

avrebbe creduto

avrebbe sentito

noi

avremmo cantato

avremmo creduto

avremmo sentito

voi

avreste cantato

avreste creduto

avreste sentito

loro

avrebbero cantato

avrebbero creduto

avrebbero sentito

UWAGA!!!

 • Należy pamiętać, że w  konstrukcjach essere + participio passato czasowniki są zgodne z podmiotem odnośnie liczby i rodzaju, a konkretnie odmienia się przez nie participio passato.

Oto odmian dla rodzaju męskiego:

 

tornare - wracać

vivere - żyć

uscire - wychodzić

io

sarei tornato

sarei vissuto

sarei uscito

tu

saresti tornato

saresti vissuto

saresti uscito

lui/lei

sarebbe tornato

sarebbe vissuto

sarebbe uscito

noi

saremmo tornati

saremmo vissuti

saremmo usciti

voi

sareste tornati

sareste vissuti

sareste usciti

loro

sarebbero tornati

sarebbero vissuti

sarebbero usciti

A to odmiana rodzaju żeńskiego:

 

tornare - wracać

vivere - żyć

uscire - wychodzić

io

sarei tornata

sarei vissuta

sarei uscita

tu

saresti tornata

saresti vissuta

saresti uscita

lui/lei

sarebbe tornata

sarebbe vissuta

sarebbe uscita

noi

saremmo tornate

saremmo vissute

saremmo uscite

voi

sareste tornate

sareste vissute

sareste uscite

loro

sarebbero tornate

sarebbero vissute

sarebbero uscite

Szczegółowe zasady użycia trybu condizionale composto:

Tryb warunkowy złożony condizionale composto służy do wyrażania pragnienia niemożliwego do zrealizowania w teraźniejszości lub w przyszłości.

Domani avrei finito tutto, ma è più difficile di quanto pensavo.

Jutro skończyłbym wszystko, ale jest to trudniejsze niż myślałem.

Ti avrei offerto il tè, ma è finito.

Zaproponowałabym ci herbatę, ale właśnie się skończyła.

Saremmo andati al cinema, ma siamo stanchi.

Poszlibyśmy do kina, ale jesteśmy zmęczeni.

Ti avremmo accompagnato a teatro, ma la nostra macchina è guasta.

Odwieźlibyśmy was do teatru, ale nasz samochód jest zepsuty.

Giacomo avrebbe messo questi pantaloni, ma sono troppo stretti.

Giacomo założyłby te spodnie, ale są za wąskie.

Cara non c'è? Peccato, la aiuterei volenieri.

Nie ma Karli? Szkoda, chętnie bym jej pomogła.

Wskazuje także na pragnienie, które nie zostało zrealizowane w przeszłości:

Ieri sarei uscita con voi, ma mi sono sentita male.

Wczoraj wyszłabym z wami, ale źle się poczułam.

Ieri sarebbe uscita, ma nevicava.

Wczoraj wyszłaby z domu, ale padało.

Avrei voluto bere un alto caffè, ma ne ho bevuti già cinque.

Wypiłabym następną kawę, ale wypiłam ich już pięć.

Non sei venuta con noi alla festa. Peccato, ti saresti divertita.

Nie poszłaś z nami na przyjęcie. Szkoda, dobrze byś się bawiła.

Ieri saremmo partiti, ma c'era lo sciopero dei treni.

Wczoraj wyjechalibyśmy, ale był strajk kolei.

Ieri avrebbe dovuto telefonarmi, ma si è dimenticato.

Wczoraj miał do mnie zadzwonić, ale zapomniał.

Ostatnim użyciem condizionale composto jest tak zwana struktura futuro nel passato, czyli przyszłość w przeszłości, występująca w zdaniach złożonych. Wyraża czynność, która miała wydarzyć się później niż czynność w zdaniu głównym podana w czasie przeszłym.

Marco ieri mi ha detto che poi ti avrebbe chiamato.

Marco wczoraj powiedział mi, że później miał do ciebie zadzwonić.

Hanno detto che sarebbero venuti dopo.

Powiedzieli, że potem przyjdą.

Mi hanno assicurato che sarebbero stati puntuali.

Zapewnili mnie, że będą punktualni.

Ha promesso che sarebbe tornato tra due giorni.

Obiecał, że wróci za dwa dni.

Ha detto che mi avrebbe restituito i soldi appena possibile.

Powiedział, że odda mi pieniądze, jak tylko będzie mógł.

Ero sicuro che ci saresti andato.

Byłam pewna, że tam przyjdziesz.

UWAGA! W zdaniach polskich używamy w tym przypadku czasu przyszłego, we włoskich nie wolno nam tego zrobić.

Użycie trybu condizionale composto z innymi czasami:

Jeżeli czynność przeszła sformułowano w passato prossimo, wówczas inna czynność, wobec niej późniejsza:

 • jeżeli jest wyrażona w condizionale passato, nie ma wartości czynności przyszłej, lecz jest równoznaczna z nie zrealizowaną czynnością warunkową:

  • Anna ha promesso che sarebbe venuta al. Mare con noi.
   Anna obiecała, że pojechałaby znami nad morze( ale nie pojechała)

 • Jeżeli natomiast jest wyrazona w condizionale presente, jest równoznaczna z czynnością przyszłą realną, lecz podlegajacą warunkowi:

  • Anna ha promesso che verrebbe al mare con noi.
   Anna obiecała, że pojedzie z nami nad morze (jeśli tyko zostanie spełniony warunek tego wyjazdu)

 • Jeżeli jest wyrażona w futuro semplice jest równoznaczna z realną czynnością przyszłą:

  • Anna ha promesso che verrà al mare con noi.
   -  Anna obiecała , że pojedzie z nami nad morze.


Przykłady zdań w trybie condizionale composto:

   Io sarei andato con voi in discoteca, ma purtroppo mi sentivo male.
   Poszedłbym z wami na dyskotekę, ale niestety źle się czułem.

   Io avrei comprato quella macchina ma non avevo soldi.
   Kupiłbym ten samochód, ale nie miałem pieniędzy.

   Suo fratello mi ha detto che sarebbe arrivato in ritardo.
   Jego brat mi powiedział, że przyjedzie spóźniony.

   Sabato scorso ho incontrato Maria che mi ha detto che tra un mese si sarebbe trasferita a Parigi.
   W zeszłą sobotę, spotkałam Marię, która powiedziała mi, że za miesiąc przeprowadza się do Paryża.

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej