Nauka Jezyka Włoski Online

CZAS PRZESZŁY DOKONANY (ODLEGŁY) - PASSATO REMOTO W JĘZYKU WŁOSKIM

Konstrukcja zdania w czasie przeszłmy dokonanym - odległym, historycznym (Passato remoto)

    PODMIOT + CZASOWNIK + DOPEŁNIENIE

Zastosowanie czasu Passato Remoto:

1) do mówienia o odległych faktach historycznych , przy czym wskazujemy na konkretną datę, okres czasu

Cristoforo Colombo scoprì l'America nel 1492.

Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę w 1942 roku.

Il conflitto terminò nel 1989.

Konflikt zakończył się w 1989 roku.

L’accidente ebbe luogo 45 anni fa. Wypadek miał miejsce 45 lat temu.

Da Vinci finì La Gioconda nel 1478

Da Vinci skończył Giocondę w 1478 roku.


2)
jako literacki odpowiednik passato prossimo (narracje w książkach, prasie), stosowany w języku pisanym np. pracach naukowych

"Lo presero i ferrovieri, e lo tennero qualche tempo alla stazione." (Carlo Levi

Kolejarze wzięli go i zatrzymali jakiś czas na stacji.

"Valeria capì dai miei occhi, afferrò le carte, le intascò, si alzò."(Gina Lagorio)

Waleria zrozumiała po moich oczach, chwyciła papiery, schowała je i wstała.


3) do wyrażania jak sama nazwa wskazuje odległych dokonanych czynności mających miejsce w przeszłości (bez związku z teraźniejszością), do mówienia o wydarzeniach z przeszłości do których mamy obojętny stosunek emocjonalny (są dla nas odległe, nie czujemy z nimi związku)

Vendemmo questa auto tanti anni fa.

Sprzedaliśmy ten samochód wiele lat temu.

La malattia durò 3 mesi.

Choroba trwała 3 miesiące.

Fu una visita molto importante.

To była bardzo ważna wizyta.

Porównanie passato remoto i passto prossimo

passato remoto passato prossimo
brak związku, wpływu na teraźniejszość istnieje związek, wpływ na teraźniejszość
Da bambina ebbi le lezioni di musica.

Da bambina ho avuto le lezioni di musica e adesso sono pianista.

Jako dziecko miałam lekcje muzyki – nie wiemy jaki skutek miało to na dalsze życie. Jako dziecko miałam lekcje muzyki i to spowodowało, że teraz jestem pianistką.- skutek widoczny w teraźniejszości

Uwaga! Warto zuważyć, że po przetłumaczeniu oba zdania brzmią identycznie (miałam) pomimo, że mają inną semantykę.

6) na południu Włoch stosowany zamiennie z passato prossimo

Budowa zdań w czasie Passato remoto

Jak możemy zobaczyć na powyższym schemacie konstrukcji zdań w czasie Passate Remoto składają się one z: podmiotu, czasownika, dopełnienia. Istotnym elementem odróżniającym zdania wyrażone w tym czasie od zdań wyrażonych w innych czasach jest czasownik. Jest to więc czas prosty tj. nie występuje tutaj czasownik posiłkowy, a w poszczególnych osobach stosujemy odpowiednio odmieniony czasownik, zgodnie z jedną z 3 koniugacji na którą wskazuje końcówka bezokolicznika (-are, -ere, -ire). Końcówki stosowane przy regularnej odmianie czasowników przez osoby w czasie Passato Remoto przedstawiono w poniższej tabeli.

 

1 koniugacja -are

2 coniugacja -ere

3 koniugacja -ire

io

-ai

-ei/-etti

-ii

tu

-asti

-esti

-isti

lui/lei

-è/-ette

noi

-ammo

-emmo

-immo

voi

-aste

-este

-iste

loro

-arono

-erono/-ettero

-irono

CZASOWNIKI REGULARNE - ODMIANA

I KONIUGACJA

 

giocare

grać

io

giocai

grałem/am

tu

giocasti

grałeś/aś

lui/lei

giocò

grał/ła

noi

gioammo

graliśmy/łyśmy

voi

giocaste

graliście/łyście

loro, Loro

giocarono

grali/ły

II KONIUGACJA

 

dovere

musieć

io

dovei

musiałem/ałam

tu

dovesti

musiałeś/ałaś

lui/lei

dovè/dovette

musiał/ała

noi

dovemmo

musieliśmy/ałyśmy

voi

doveste

musieliście/ałyście

loro, Loro

doverono/dovettero

musieli/ały

III KONIUGACJA

si 

salire

wspiąć się

io

salii

wspiąłem/ęłam się

tu

salisti

wspiąłeś/ałaś się

lui/lei

salì

wspiął/ęła się

noi

salimmo

wspieliśmy/ełyśmy się

voi

saliste

wspieliście/ełyście się

loro, Loro

salirono

wspieli/eły się

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Niestety istnieje również spora gurpa czasowników odmnieniających się w  Passato Remoto nieregularnie. Typowymi czasownikami należącymi do grupy czasowników nieregularnych są essere - być i avere - mieć. Przykład ich odmiany w Passato Remoto przedstawiono w poniższej tabeli:

 

essere-być

avere-mieć

io

fui

ebbi

tu

fosti

avesti

lui/lei

fu

ebbe

noi

fummo

avemmo

voi

foste

aveste

loro

furono

ebbero

Poniżej przedstawiono kolejną grupę czasowników o nieregularnej odminanie tj. dare - dawać, stare - przebywać, fare - robić:


 

dare-dawać

stare-przebywać, 
miewać się

fare-robić

io

diedi

stetti

feci

tu

desti

steste

facesti

lui/lei

diede

stette

fece

noi

demmo

stemmo

facemmo

voi

deste

steste

faceste

loro

diedero

stettero

fecero

Poza wymienionymi do tej pory czasownikami nieregularnymi wszystkie pozostałe mają nieregularną tylko pierwszą i trzecią osobę liczby pojedynczej oraz trzecią osobę liczby mnogiej. Można by je więc uznać za czasowniki regularne z obocznością, gdyż znając tylko ich pierwszą osobe liczby pojedynczej możemy w łatwy sposób wydedukować pozostałe przypadki przy odmianie przez osoby.

ALGORYTM ODMIANY

1) Od pierwszej osoby liczby pojedynczej odcinamy końcówkę -si i dodajemy końcówkę  -se w celu otrzymania trzeciej osoby liczby pojedynczej
2) Od pierwszej osoby liczby pojedynczej odcinamy końcówkę -si i dodajemy końcówkę -sero w celu otrzymania trzeciej osoby liczby mnogiej
3) Pozostałe osoby liczby pojedynczej (2) i mnogiej (1,3) tworzymyw sposób regularny

 

scendere-schodzić

io

scesi

tu

scendesti

lui/lei

scese

noi

scendemmo

voi

scendeste

loro

scesero

Więdząc już w jaki sposób odmieniamy czasowniki nieregularne (czasowniki z obocznością) oraz to, że najbardziej istotna jest w ich przypadku pierwsza osoba liczby pojedynczej, gdyż na jej podstawie potrafimy podać pełną odmianę czasownika w Passato Remoto, przedstawiamy kilka przykładów takich czasowników wraz z wyróżnionymi ich pierwszymi osobami liczby pojedynczej:

W przypadku czasowników zakończonych na -cere, -gere, -gliere, -gnere, -guere, -rrere, -vere odcinamy -c-, -g-, -gu, -r-, -v-:

bezokolicznik

pierwsza osoba, liczby pojedynczej

tłumaczenie

correre

corsi

biec

dipingere

dipinsi

malować

distinguere

distinsi

odróżnić

emergere

emersi

wyłaniać się

piangere

piansi

płakać

risolvere

risolsi

rozwiązywać

scegliere

scelsi

wybierać

spegnere

spensi

gasić

spingere

spinsi

pchać

togliere

tolsi

zdejmować

vincere

vinsi

wygrywać

volgere

volsi

odwracać


W przypadku czasowników zakończonych na -dere, -rdere, -ndere, -nere odcinamy -d-, -rd-, -nd-, -n-:

bezokolicznik

pierwsza osoba, liczby pojedynczej

tłumaczenie

chiedere

chiesi

pytać, prosić

chiudere

chiusi

zamykać

decidere

decisi

decydować

difendere

difesi

bronić

dipendere

dipesi

zależeć

dividere

divisi

dzielić

nascondere

nascosi

chować

offendere

offesi

obrażać

perdere

persi

tracić, gubić

prendere

presi

brać

ridere

risi

śmiać się

rimanere

rimasi

zostawać

scendere

scesi

schodzić

spendere

spesi

wydawać

uccidere

uccisi

zabijać

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej